Ekonomiansvarig


Är du en erfaren Ekonom som brinner för mänskliga rättigheter?

Amnesty International är en global människorättsorganisation som arbetar för alla människors lika värde. Vi söker nu en Ekonomiansvarig till Amnestys organisation i Sverige.


Om rollen

Vi söker dig som är en erfaren ekonomiansvarig med god gedigen kompetens inom redovisning och som tycker om att arbeta verksamhetsnära. Du har erfarenhet och förmåga att skapa effektiva processer för både ekonomisk verksamhetsuppföljning och redovisning. Du är kommunikativ och tycker om att förmedla ekonomiska analyser och råd på ett pedagogiskt sätt

Tjänsten är en del av Amnestys supportfunktioner. Rollen ansvarar för att den svenska sektionen av Amnesty International arbetar effektivt på det ekonomiska området och följer lagar och riktlinjer. Som Ekonomiansvarig är du ansvarig för att säkerställa att organisationen har en god ekonomisk kontroll genom att ta fram analys och rapporter till ledning, styrelse och medarbetare. Rollen innebär också att säkerställa effektiva och ändamålsenliga ekonomirutiner. Du kommer att ge support och vara ett bollplank i ekonomiska frågor till chefer och ledning, så väl i samband med verksamhetsplanering och budgetprocess som vid ekonomisk uppföljning. I rollen som Ekonomiansvarig ingår att se över och initiera ändamålsenliga och effektiva digitala verktyg och systemstöd.

Du rapporterar till Avdelningschef Resurser & Styrning och kommer att arbetsleda en medarbetare. Tjänsten är mycket självständig och du kommer också att ha kontakt med Amnesty Internationals huvudkontor i London och med Ekonomiansvariga i andra länder.

Amnesty i Sverige strävar efter att vara en tillgänglig och inkluderande organisation. Vi söker dig som delar Amnesty Internationals grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rättigheter. Amnesty arbetar kontinuerligt för att höja kompetensen hos medarbetarna kring fördomar, normer och interna strukturer för att vara en inkluderande och tillitsfull arbetsplats.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

• Helhetsansvar för vårt ekonomiarbete, redovisning och ekonomistyrning
• Ansvara för budgeten och hela budgetprocessen.
• Ansvar för våra ekonomiprocesser och rutiner samt för att utveckla och effektivisera dessa.
• Sammanställa ekonomiska rapporter, redovisningar och periods- och årsbokslut.
• Ansvara för att ta fram underlag för planering, budget, dokumentation, rapportering, uppföljning och utvärdering i enlighet med Amnestys planeringssystem.
• Bevaka och analysera organisationens ekonomiska utveckling.
• Utveckla och uppdatera ekonomirutiner, och kvalitetssäkra ekonomiarbetet.
• Initiera och genomföra utredningar inom det ekonomiska området.
• Följa den ekonomiska utvecklingen inom Amnesty internationellt.

Kvalifikationer & egenskaper

• Gedigen kunskap och kompetens inom redovisning.
• Erfarenhet av- och intresse för ekonomistyrning och ge stöd till verksamheten.
• Erfarenhet av- och intresse för att jobba med och implementera digitala ekonomisystem.
• God analytisk förmåga.
• Kommunikativ och pedagogisk.
• Resultatorienterad, tar ansvar och driver självständigt dina ansvarsområden.
• Prestigelös ”Teamplayer” som tycker om att samarbeta.
• Skapar bra samarbetsrelationer i olika delar av organisationen lokalt och internationellt.
• Du är en inkluderande person som vill bidra aktivt till jämlikhet.
• Förståelse för idébaserad verksamhet.
• Civilekonom eller motsvarande akademisk utbildning.
• Svenska och engelska i tal och skrift.

Övrigt

Amnesty erbjuder dig ett engagerande och utmanande arbete, där du har möjlighet att göra skillnad genom att bli en del av en av världens största människorättsorganisationer.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm. För mer information och frågor om rollen är du välkommen att kontakta Per Svahn, per.svahn@wesgroup.se.Om Amnesty International

Amnesty International är en global organisation som kämpar för alla människors lika värde. Vi arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att ha utredare på plats i hela världen kan vi få vittnesmål från de människor som vet vad som pågår, och vi dokumenterar den information vi får för att kunna avslöja när kränkningar mot mänskliga rättigheter sker.

Vår storlek är vår styrka - genom att samla många människor som uppmärksammar kränkningarna kan vi skapa kraftfull opinion och sätta press på makthavare och regeringar. På så sätt kan vi långsiktigt skapa förändring och förutsättningar för en värld där mänskliga rättigheter gäller alla. Vi är mycket restriktiva med bidrag från företag och stater. Vi låter oss inte påverkas av politiska partier, religioner eller ekonomiska intressen. Vi är oberoende i våra utredningar och åsikter.

Tillsammans påverkar vi för att skapa en värld där mänskliga rättigheter gäller alla, nu och i framtiden.

Läs mer på http://www.amnesty.se.