Finance Manager


Är du en erfaren Controller, Finance Manager eller motsvarande, som vill vara med på en spännande resa i ett internationellt bolags etablering och utveckling samtidigt bidra positivt till människor och samhälle?


Jobböversikt


Som Finance Manager har du det övergripande ekonomiska och finansiella ansvaret för alla program och projekt som drivs av MAXIMUS i Sverige. Det innebär ansvar för bolagets finansiella analyser och rapportering, inklusive bl a budget, prognoser och uppföljning, samt utvecklingen av finansiella strategier baserade på olika analyser och scenarios. Som Finance Manager ska du även stötta Regioncheferna i deras finansiella analyser och rapportering. Löpande ekonomi och löneadministration sköts externt, men som Finance Manager ansvarar du för kontakten med externa byrån och för att underlag och uppgifter kommer byrån tillhanda.

Eftersom MAXIMUS är under uppbyggnad i Sverige innefattar rollen inte bara uppbyggnad av finansiella processer och rutiner, delvis i samråd med andra CFO-er i Europa och USA, utan även av att, tillsammans med MAXIMUS VD, bygga upp verksamheten i Sverige. Detta är en unik möjlighet att vara med om att forma och utveckla en verksamhet.

Har du bred kompetens inom ekonomi, och är du värderingsdriven och motiveras av att arbeta i MAXIMUS verksamhet med ambition att förbättra, ”make good greater”, samt motiveras av att bygga en ekonomiavdelning i ett mindre företag så är detta möjligheten och tillfället för dig.

Ansvar och arbetsuppgifter

• Ansvar för den finansiella funktionen på MAXIMUS, vilket innefattar att säkerställa snabb och korrekt finansiell rapportering, inkluderande prognoser, budget, kalkyler, KPI och finansiell administration, samt analys av finansiell information och finansiella resultat.
• Ansvar för samarbetet med extern redovisningsbyrå.
• Ansar för att granska finansiella data samt utarbeta månatliga och årliga rapporter
• Ansvar för legal redovisning, i samråd med jurister, och ekonomisk rapportering till styrelse, VD och andra i Europa och USA förekommande CFO-er samt intressenter.
• Ansvar för analys av finansiella rapporter och marknadstrender, samt identifiering av potentiella förbättringsområden.
• Assistans till VD i uppbyggnad och utveckling av MAXIMUS verksamhet på den svenska marknaden och i Norden.
• Säkerställande av konsistenta metoder för att minimera finansiell risk för företaget.
• Förhandlingar med leverantörer, samt utveckling och uppföljning av avtal.
• Gärna ansvar för bolagets IT-frågor.
• Eventuellt ansvar för facility management, dvs lokaler, utrustning och tjänster i samband med bolagets etableringar på olika orter.

Bakgrund och erfarenhet

• Akademisk examen med inriktning på ekonomi.
• Minst 5 års erfarenhet av en senior finansroll, gärna som Finance Manager.
• Djup förståelse för affärsprinciper och praxis.
• Erfarenhet från arbete i börsnoterat bolag är meriterande.
• Erfarenhet av att både ha utvecklat ett företags finansenhet, och ha varit delaktig i utvecklingen av ett företags verksamhet, eller helt nytt bolag i Sverige, är meriterande. Gärna erfarenhet från start-up bolag eller bolag under stark tillväxt.
• God kommunikationsförmåga, både skriftlig och muntlig på svenska och engelska.
• Gärna erfarenhet av IT-frågor.

Kandidatprofil och personliga egenskaper

• Entreprenöriell med mod och vilja att etablera och utveckla.
• Självgående, trygg i att fatta beslut, affärsmässig och resultatorienterad.
• Såväl analytisk och detaljorienterad, som förmögen att se helhet och sammanhang.
• Förmåga att uppskatta dynamiken i att jobba i högt tempo, anpassa sig till snabba förändringar och att växla mellan operativa och strategiska frågor.
• Kritiskt tänkande och med god problemlösningsförmåga.
• Förmåga att bygga skalbarhet i organisation och arbetssätt.
• God självinsikt, personlig mognad och prestigelöshet, för att kunna utmana och ifrågasätta.
• Hög integritet med förmåga att diskutera, ta plats och argumentera för sin ståndpunkt.
• Smidighet i att hantera byråkrati som i vissa fall kan förekomma i den globala koncernen.
• Förmåga att vara strukturerad och planerande, och samtidigt snabbt kunna ställa om och improvisera för att finna lösningar på nyuppkomna frågeställningar.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i centrala Stockholm.

För mer information om rollen kontakta Eva Winberg, Senior Consultant på Wes på telefon +46 (0)70 424 51 10 eller via mail eva@wesgroup.se.


Om MAXIMUS

Sedan mer än 40 år samarbetar MAXIMUS med statliga och lokala myndigheter för att förse samhällen med kritiska hälsorelaterade och medborgerliga tjänster, som stöder samhälle och medborgare runt om i världen. MAXIMUS samarbetar med regeringar, privata företag och ideella organisationer för att utveckla och tillhandahålla högkvalitativa tjänster och lösningar, kostnadseffektiva och skräddarsydda för varje samhälles unika behov.

MAXIMUS är börsnoterat, och med mer än 35.000 anställda världen över är MAXIMUS störst i USA och Kanada samt Storbritannien, Australien och Saudiarabien.

I Sverige beräknas omsättningen uppgå till 30 miljoner SEK 2020. MAXIMUS kontor är centralt beläget i Stockholm.

Nu intensifieras etableringen av företaget på den svenska marknaden, och till MAXIMUS söker vi den Finance Manager, som ska vara med i det spännande skedet att expandera verksamheten i Sverige.

MAXIMUS fokuserar primärt på arbetsmarknadsåtgärder, som jobbförmedling, och även omställning, samt hälsofrämjande åtgärder som arbetsförmågekartläggning, etc., både på den svenska och nordiska marknaden. MAXIMUS hjälper tusentals individer med deras förflyttning till en hållbar sysselsättning. Genom sina tjänster förser MAXIMUS arbetsgivare med lämpliga, väl förberedda och motiverade kandidater.

På MAXIMUS arbetar ett engagerat gäng med utpräglad laganda och sikte på gemensamma mål, i en platt organisation där alla aktivt bidrar till en inspirerande samarbetskultur.

För mer information: http://www.maximus.com