Hållbarhetschef


Storskogens vision är att vara den bästa ägaren för små och medelstora bolag! Ta chansen att vara med på Storskogens spännande tillväxresa som Storskogens Hållbarhetschef!


Bakgrund
Wes har fått i uppdrag att rekrytera en Hållbarhetschef till Storskogen. Hållbarhet och ansvarsfullt företagande blir allt viktigare. Kraven ökar från externa intressenter på större transparens inom hållbarhet. Hållbarhetsfrågan är en prioriterad fråga i Storskogen och är central för att attrahera investerare och duktiga medarbetare och inte minst för att Storskogens affärsenheter ska kunna vinna affärer och vara långsiktigt konkurrenskraftiga.

Om rollen
Rollen innebär att man är ansvarig för Storskogens strategiformulering inom hållbarhetsområdet. Taktiskt hjälper man till att sätta processer på plats inkl. inköp av systemstöd för rapportering m.m. Storskogen arbetar redan idag med dessa områden som dock behöver omprövas, förfinas och förbättras allt eftersom bolaget växer, utvecklas och internationaliseras. Det viktigaste är dock att hjälpa styrelser och VDar samt förvärvsavdelningen, att implementera hållbarhetsarbetet i praktiken. Att facilitera workshops och styrelsemöten i bolagen och stödja affärsenheterna praktiskt med vad och hur de ska mäta och sedan formulera och t.o.m. hjälpa till att implementera förbättringsåtgärder blir en central del i arbetet.

En viktig del av arbetet kommer också att vara att löpande ”utbilda & entusiasmera” personer både på huvudkontoret samt ute i bolagen. Målsättningen är att bolagen självständigt driver Storskogens hållbarhetsagenda i styrelser och på affärsenhetsnivå. Det är viktigt att ha i beaktning att affärsenheterna är små bolag med en ensam VD eller en mycket liten ledningsgrupp som behöver få en tydlig verktygslåda hur de skall arbeta med hållbarhet och vilken support som kan fås från Storskogen centralt.

Rollen kommer att rapportera till Alexander Murad Bjärgård, medgrundare till Storskogen och tillika Förvärvsansvarig.

Vi söker dig som har
- Minst 5 års erfarenhet från hållbarhetsarbete i kombination med god vana att hålla workshops och utbildningar.
- Erfarenhet från rådgivning och utveckling av affärsdrivande hållbarhetsarbete i kombination med mycket god affärsmässighet.
- Förmåga att strukturera problem och vända komplexa utmaningar till fungerande lösningar.
- Projektledarerfarenhet från utvecklingsprojekt och förändringsprojekt.
- Etablerat nätverk inom hållbarhetsområdet.
- Väl utvecklad förmåga att hantera Stakeholder management.
- Meriterande med konsulterfarenhet och operationella roller utanför hållbarhetsområdet.
- Akademisk examen.

Övrigt
Tjänsten är tillsvidareanställning med placering på huvudkontoret i centrala Stockholm. Storskogen samarbetar med Wes i denna rekrytering. För mer information och frågor om rollen är du välkommen att kontakta Agnetha Dahlström agnetha@wesgroup.se
Om Storskogen
Storskogen grundades 2012 och är en privatägd bolagsgrupp som förvärvar och driver välskötta och lönsamma bolag med ledande ställning på sin marknad. Storskogen är uppdelat i tre affärsområden och består av 55 affärsenheter med totalt ca 3700 anställda. Mer än två tredjedelar av bolagen är lokaliserade utanför storstadsregionerna. De 55 affärsenheterna består av över 100 separata bolag inom olika branscher.

Storskogen tror på att vårda allt det som gjort de bolag de köper framgångsrika och har inte för avsikt att sälja vidare de företag man förvärvar. Den som säljer sitt livsverk till Storskogen ska känna sig trygg med att Storskogen som ny ägare kommer att bidra med kompetens och stöd för bolagets fortsatta utveckling och framgång.

Storskogen har en beprövad ägarmodell där förvärvade företag omfattas av koncernens principer för ekono¬misk styrning och kontroll, men där affärs¬besluten ligger kvar i företagen. Varje företag har fortsatt ansvar för strategi, kompetens och resultat och är nyckeln i entreprenörskapet och det driv som utgör kärnan i Storskogens ägarmodell.