Framtidsdirektör


Huddinge kommun söker en modig och inspirerande person som med sitt ledarskap vågar utmana rådande arbetssätt och som drivs av att få göra skillnad på riktigt. Du har förmågan att skapa en samsyn och förståelse för ett digitalt arbetssätt som utgår från invånarens behov. Du får människor med dig och vision omsätts i operationell handling!


Du ingår i kommunstyrelsens förvaltning och leder IT- och digitaliseringsavdelningen med ca 50 medarbetare. Du har fyra direktrapporterade sektionschefer. Du rapporterar till kommundirektören och ingår i kommunkoncernens ledningsgrupp.

Kommunstyrelseförvaltningens IT- och digitaliseringsavdelning kommer att ha det yttersta ansvaret för kommunens fortsatta utveckling kopplat till digitalisering. Detta innebär att i en komplex IT-miljö se IT som möjliggörare och inte som enskild värdeleverens. Där verksamheternas behov för att kunna möjliggöra medborgarnytta i form av fortsatt utveckling och framdrift inom digitalisering och automatisering ska understödjas samtidigt som kommunens drift behöver samordnas och effektiviseras.

Invånarens förväntningar på kommunen ökar i och med den tekniska utvecklingen, till exempel önskar man i allt större grad utföra sina ärenden digitalt. För att leva upp till visionen och nå upp till de förväntningar som ställs på kommunen behöver Huddinge kommun i högre grad utgå från både invånarens, medarbetarens, företagarens och besökarens behov och önskan om att genom mer moderna sätt komma i kontakt med och arbeta i kommunen.

Framtidsdirektören har en viktig strategisk roll, ingår i kommunkoncernens ledningsgrupp och leder transformationen med att förändra IT-funktionens uppdrag med avsikt att bli mer proaktiva, verksamhetsnära och möjlighetsfokuserade.

Chefer i Huddinge kommun är goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden med mod, driv, mångfald och omtänksamhet i hela organisationen. Ledarskapet, som utgår från det transformerande ledarskapet, skapar på ett tydligt och engagerat sätt förståelse för uppdraget, klargör och kommunicerar mål och åtaganden samt skapar och upprätthåller väl fungerande arbetsprocesser.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från att ha drivit en digitaliseringsresa i en komplex verksamhet i en större koncern.

Ta chansen och var med på denna spännande resa i en av Sveriges största och mest expansiva kommuner!

För eventuella frågor eller för att inleda en dialog; kontakta gärna Agnetha Dahlström på 0709 73 7370 eller agnetha@wesgroup.se.


Om Huddinge kommun

Huddinge är landets 14:e största kommun och Stockholms läns näst största med drygt 112 000 invånare. Antal medarbetare är ca 6700 och budgeten omsluter drygt 6 miljarder kronor.

Huddinge är en snabbt växande kommun med tydliga visioner och ambitiösa mål för framtiden. 2017 utsågs Huddinge till årets tillväxtkommun och vi planerar för 20 000 nya bostäder de kommande åren. Huddinges geografiska läge är utmärkt med närhet till Stockholm samtidigt som vi är en prisbelönt naturkommun.

Som ledare för engagerade medarbetare är du en viktig samhällsbyggare, som bidrar till att Huddinge kommun är en av de mest populära kommunerna att bo i, arbeta i och besöka.

Läs gärna mer på http://www.huddinge.se.