Finance Manager


Är du en erfaren Controller, Finance Manager eller motsvarande, som vill vara med på en spännande resa i ett internationellt bolags etablering och utveckling på den svenska marknaden? Är du därtill entreprenöriell, affärsorienterad och resultatdriven, samt vill ha en nyckelroll i bolagets fortsatta framgång och tillväxt?


Om rollen
Som Finance Manager har du det övergripande ekonomiska och finansiella ansvaret för alla program och projekt som drivs av Maximus i Sverige. Det innebär att ansvara för bolagets finansiella analyser och rapporter, bl a budget, prognoser och uppföljning, samt utvecklingen av finansiella strategier baserade på olika analyser och scenarios. Finance Manager ska även stötta Regioncheferna i deras finansiella analyser och rapporteringar. Löpande ekonomi och löneadministration sköts externt, men Finance Manager ansvarar för kontakten med och tillhandahållandet av material till den externa byrån.

Eftersom Maximus är under uppbyggnad i Sverige innefattar rollen inte bara uppbyggnad av finansiella processer och rutiner, delvis i samråd med andra CFO-er i Europa och USA, utan även av att, tillsammans med Maximus VD, bygga upp verksamheten i Sverige. En unik möjlighet att vara med att forma och utveckla en verksamhet både i egenskap av Finance Manager samt av rådgivande och verkställande entreprenör. Ett enastående tillfälle att få vara med på en spännande resa att utveckla Maximus verksamhet i Sverige.

Ansvar och arbetsuppgifter
• Ansvar för den finansiella funktionen, innefattande att säkerställa snabb och korrekt finansiell rapportering, inkluderande prognoser, budget och finansiell administration, samt analys av finansiell information och finansiella resultat
• Granska finansiella data samt utarbeta månatliga och årliga rapporter
• Ansvar för legal redovisning, i samråd med jurister, och ekonomisk rapportering till styrelse, VD och andra i Europa och USA förekommande CFO-er samt intressenter
• Analys av finansiella rapporter och marknadstrender, samt identifiering av potentiella förbättringsområden
• Assistera VD i uppbyggnad och utveckling av Maximus verksamhet på den svenska marknaden
• Säkerställa metoder för att minimera finansiell risk för företaget
• Förhandlingar med leverantörer samt vidareutveckling och uppföljning av avtal

Bakgrund och erfarenhet
• Akademisk examen med inriktning på ekonomi
• Minst 5 års erfarenhet av en senior finansroll
• Djup förståelse för affärsprinciper och praxis
• Erfarenhet från arbete i börsnoterat bolag är meriterande
• Erfarenhet av att både ha utvecklat ett företags finansenhet, och ha varit delaktig i utvecklingen av ett företags verksamhet, eller helt nytt bolag i Sverige, är meriterande
• God kommunikationsförmåga, både skriftlig och muntlig på svenska och engelska

Kandidatprofil och personliga egenskaper
• Entreprenöriell med mod och vilja att etablera och utveckla
• Självgående, trygg i att fatta beslut, affärsmässig och resultatorienterad
• Såväl analytisk och detaljorienterad, som förmögen att se helhet och sammanhang
• Kritiskt tänkande med god problemlösningsförmåga
• Förmåga att bygga skalbarhet i organisation och arbetssätt
• Hög integritet med förmåga att diskutera, ta plats och argumentera för sin ståndpunkt
• God självinsikt, personlig mognad och prestigelöshet, för att kunna utmana och ifrågasätta
• Smidig i att hantera viss byråkrati
• Strukturerad och planerande, men med förmåga att snabbt kunna ställa om och improvisera för att finna lösningar

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i centrala Stockholm.

För mer information om rollen kontakta Eva Winberg, Senior Consultant på Wes på telefon +46 (0)70 424 51 10 eller via mail eva@wesgroup.se.


Om Maximus
Sedan mer än 40 år samarbetar Maximus med statliga och lokala myndigheter för att förse samhällen med kritiska hälsorelaterade och medborgerliga tjänster, som stöder samhälle och medborgare runt om i världen. Maximus samarbetar med regeringar, privata företag och ideella organisationer för att utveckla och tillhandahålla högkvalitativa tjänster och lösningar, kostnadseffektiva och skräddarsydda för varje samhälles unika behov.

Maximus är börsnoterat, och med mer än 35.000 anställda världen över är Maximus störst i USA och Kanada samt Storbritannien, Australien och Saudiarabien. Nu intensifieras etableringen av företaget på den svenska marknaden, och till Maximus söker vi den Finance Manager, som ska vara med i det spännande skedet att expandera verksamheten i Sverige. Maximus omsättning uppgår till 30 MSEK. Genom skattefinansierade uppdrag kommer Maximus att intensifiera skapandet av utmärkta förutsättningar för ett bättre samhälle i Sverige. Tjänster som Maximus primärt fokuserar på är arbetsmarknadsåtgärder som bland annat jobbförmedling, omställning, outplacement samt hälsofrämjande åtgärder som bland annat yrkesrelaterad rehab och arbetsförmågekartläggning.

För mer information: http://www.maximus.com