Business Partner och Projektledare


Har du ett starkt eget driv och viljan att hela tiden utveckla dig själv? Är du en strategisk projektledare med förmågan att förflytta dig mellan detaljer och det större sammanhanget? Då kan du vara den vi söker till rollen som Business Partner till Gjensidige i Sverige.


BAKGRUND
Gjensidige Sverige står inför en spännande tid med många spännande utmaningar och möjligheter, och söker nu dig som vill stötta och hjälpa ledningen i Gjensidige Sverige i den nyetablerad rollen som Business Partner. Rollen kommer vara ytterst central i ambitionen att säkerställa framdriften i ledningsarbetet och den gemensamma agendan för ledningsteamet.

BUSINESS PARTNER OCH PROJEKTLEDARE
Som Business Partner är du spindeln i nätet och den som håller ihop ledningsarbetet tillsammans med Vd och CFO/COO. Ditt ansvar är att strukturera och utveckla ledningsarbetet. Du lägger planer för ledningens möten med relevanta teman och ämnen utifrån verksamhetens behov. Du säkerställer uppföljningen av beslutade aktiviteter och hjälper till att samordna rapportering av framdrift.

Inför kvartalens finansiella uppföljningsmöten ansvarar du för planering, inhämtar information från olika delar i organisationen och hjälper till med sammanställning samt producerar presentationer. Du hanterar uppkomna önskemål om vidare fördjupningar och åtgärder och fördelar ut uppdrag i organisationen.

Som projektledare får du ansvar för verksamhetens strategi- och budgetprocess. Denna innefattar alla delar från kundperspektivet och medarbetarperspektivet till ägarperspektivet. I uppdraget kan även ad hoc uppdrag ingå så som exempelvis analyser av effektivitet i olika delar av organisationen eller t.ex. jämförelser mot konkurrenters presenterade resultat och nyckeltal mm.

Dina arbetsuppgifter kommer präglas av struktur, noggrannhet och ansvarstagande. Du får en central roll i vilken du får insyn i verksamhetens absolut viktigaste områden vilket ställer stora krav på integritet. För att lyckas i rollen vill vi att du har erfarenhet av att driva projekt och gärna på strategisk nivå. Du har lätt för att snabbt sätta dig in i en uppgift och självständigt ta ansvar för leveranser.

Som Business Partner rapporterar du till företagets COO Anders Lundin som också är chef för enheten Verksamhetsstyrning. Du ingår i företagets ledningsgrupp med ansvar för samordning och uppföljning av ledningsarbetet och du ansvarar också för att ledningens möten dokumenteras.

Vi söker dig som har arbetat ett par år efter avslutade högskolestudier. Du får gärna komma från en traineeroll i en större organisation eller från en konsultroll inom management. Har du erfarenhet från försäkringsbranschen så underlättar det men det är inget krav. Du har viljan att ta klivet in i ledningsrummet i en roll som innebär att du får lära dig ledningsarbete i verkligheten.

KOMPETENS OCH ERFARENHET
- Stort intresse av strategiska frågor
- Erfarenhet av projektledning
- Erfarenhet av ekonomisk uppföljning
- Erfarenhet från likande roller är meriterande
- Erfarenhet av att ha varit en del av ett framgångsrikt team
- Akademisk utbildning, gärna med ekonomisk/finansiell inriktning
- Erfarenhet från bank- eller försäkringsbranschen är en fördel
- Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift

PERSONLIGA EGENSKAPER
- Resultatinriktad med förmågan att växla mellan både strategiska och operativa frågor
- Starkt eget driv och viljan att hela tiden utveckla dig själv
- Mycket god samarbetsförmåga och serviceinriktning
- Kommunikativ och social
- Självständig och initiativrik
- Strukturerad, noggrann och uthållig
- Förtroendeingivande med hög personlig integritet

ÖVRIGT
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Gjensidige Sveriges huvudkontor på Karlavägen 108 i Stockholm. Du får räkna med en del resor till Gjensidiges kontor i Malmö, Luleå men också till Oslo och Köpenhamn.

För mer information om rollen kontakta Per Fornander, Senior Consultant på Wes på telefon +46 (0) 703 167 765 eller via mail per@wesgroup.se.


GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
Gjensidige är en norsk försäkringskoncern med en 200-årig historia. Bolaget är idag nordens näst största försäkringsbolag och finns representerat med verksamheter i Norge, Danmark, Sverige och i de baltiska länderna. Sedan 2010 är Gjensidige noterat på Oslobörs. Största ägare är Gjensidige Stiftelsen som äger drygt 60% av aktierna.

Gjensidigestiftelsen representerar kunderna i Gjensidige Norge och ägarstrukturen går tillbaka till den ömsesidiga ägarstrukturen som fanns före 2010 före börsnoteringen. Antalet anställda i hela koncernen är ca 4000 medarbetare och huvudkontoret ligger i Oslo.

GJENSIDIGE I SVERIGE
Genom ett uppköp av en nischaktör etablerade sig Gjensidige i Sverige 2007. Sedan dess har flera uppköp genomförts och dessa uppköp, tillsammans med organisk växt, utgör nu basen för det Gjensidige vi ser idag. Verksamheten bedrivs inom både Privat- och Företagssegmentet och den totala premievolymen är ca 1,5 MDR SEK vilket ger en marknadsandel om ca 1,8%. Distributionen inom Privat sker genom egen inbound- och outboundverksamhet men också via digitala lösningar och aggregatorer såsom Insplanet och Compricer. Inom Företagsförsäkring sker distributionen framförallt via försäkringsförmedlare. Partnerskap är en viktig del av den svenske verksamheten och Gjensidige har samarbete med flera olika kommersiella aktörer, organisationer samt strategiska samarbeten med nationella idrottsorganisationer. Antalet anställda i den svenska verksamheten är ca 250.

Kulturen inom Gjensidige i Sverige kännetecknas av entreprenörskap, snabba beslutsvägar och stort eget ansvar. Genom sin tillhörighet till en stor koncern finns den naturliga tryggheten som innebär att det finns resurser och kompetens att tillgå. Det finns en stor frihet för egna initiativ både på strategisk och operativ nivå.