Kvalitetsansvarig


Är du självständig, resultatdriven och ambitiös? Är du beredd att gå den extra milen för att nå dina mål? Har du dessutom erfarenhet av strukturerat kvalitets- och förbättringsarbete. Då kan du vara den vi söker som kvalitetsansvarig till JCDecaux.

Om rollen
Ledningscentralen(LC) inom JCDecaux utgörs idag av 4 personer och är hjärnan bakom allt underhållsarbete som utförs. Arbetsuppgifterna som sköts inom LC är bland annat övergripande underhållsplanering både förebyggande och avhjälpande. Underhållsplaneringen för teknik planläggs både årsvis och veckovis. Inom LC ansvara man också för reservdels- och materialförsörjningen till teknikorganisationen. Man analyserar avvikelser och följer upp driftrapporter. Man utvärderar olika affärsområden vad gäller utförande och effektivitet samt agerar stödfunktion till teknikorganisationen avseende långsiktig underhållsplanering. Rollen är placerad i Stockholm.

Kvalitetsansvarig kommer utgöra en del av LC, direkt kopplad till chefen LC. Kvalitetsansvarig är en fristående resurs som arbetar operativ med kontroll, uppföljning, planering och kvalitet. Kvalitetsansvarig kommer även att ha en ”dotted” line direkt till Vvd för att säkerställa kvalitetsuppföljningen även inom den egna organisationen. Som kvalitetsansvarig blir du ansvarig för att kontrollera och följa upp JCDecauxs högt ställda kvalitetsmål inom teknikorganisationen. Kvalitetsmålen är fastställda utifrån både verksamhetens ambition att leverera högkvalitativa etableringar inom området utomhusreklam men också utifrån arbetsmiljölagstiftning och andra säkerhetsaspekter. Du ansvarar också för uppföljning av befintliga arbetsprocesser i syfte att skapa en effektiv och smidig process. Du utövar kontroll och inspektion av egen personal och inhyrda entreprenörer avseende utfört arbete på fältet samt personsäkerhet i samband med aktuellt arbete. Du säkerställer att hantering av arbetsordrar följs upp och att planeringen av kommande arbeten utförs på ett professionellt sätt med god framförhållning. Inom ditt ansvarsområde ligger också besiktning och kontroll av JCDecauxs depåer och fordon för att tillse ordning och reda samt säkerhet och kvalitet. Du kontrollerar så att teknisk utrustning nyttjas optimalt och att underhållsplaner följs. Tillsammans med ledningscentralens chef upprättat du kvalitetsplanen och uppföljningsmetod av dess delar.

Arbetsuppgifter och ansvarsområde
Som kvalitetsansvarig kommer du att utföra löpande inspektioner av teknikorganisationens verksamheter, depåer och utförda arbeten. Du kommer även att utföra löpande inspektioner av inhyrda entreprenörers arbeten. Tillsammans med Ledningscentralens chef tillser du att kvalitetsmålen kommuniceras och implementeras i organisationen samt säkerställer att kvalitetsmålen följs upp och dokumenteras. Du förväntas löpande föreslå processförbättringar i syfte att öka effektivitet, kvalitet och säkerhet. Inom dina arbetsuppgifter ingår också att noggrant analysera eventuella klagomål och kundkrediteringar och föreslå förbättringsåtgärder. Du utför även kontroller och inspektioner av arbetsmiljörelaterade områden såsom exempelvis personsäkerhet samt säkerställer att förbättringsåtgärder implementeras i verksamheten.

Kompetens och erfarenhet
Flerårig erfarenhet av arbete inom byggföretag, fastighetsbolag eller kommuner
inom kvalitetskontroll som projektledare eller liknande arbetsuppifter inom andra branscher.
• Erfarenhet av strukturerat kvalitets- och förbättringsarbete
• Erfarenhet av självständigt arbete där det är du själv som initierar och driver mot uppställda mål
• Annan relevant bakgrund som bedöms som intressant med stor potential
• Relevant utbildning och kompetens inom området
• Enkelt kunna uttrycka dig i tal och skrift
• Goda datakunskaper

Personliga egenskaper
Självständig med egen drivkraft och som alltid stävar efter att förbättra
• Resultatdriven och ambitiös
• Noggrann och principfast
• Tydlig och rak i din kommunikation
• Du får saker ur händerna och är beredd att gå den extra milen för att nå målet
• Du är engagerad och ansvarstagande

Övrigt
Omfattning: Tillsvidareanställning, 100%.

Tillträde: Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

Placeringsort: Stockholm

Rapporterar till: Chef Ledningscentralen (LC)

För mer information kontakta: Ansvarig rekryteringskonsult Per Fornander på
+46 (0) 70 316 77 65 alt. per@wesgroup.se
Om JCDecaux


JCDecaux är ett franskt familjeägt bolag som är världsledande inom utomhusreklam och erbjuder tjänster som t ex. väderskydd, transportreklam och skyltreklam. JCDecaux uppfann 1964 själva begreppet reklamfinansierade väderskydd och har sedan dess spelat en viktig roll i att forma städer under de senaste 50 åren. Globalt har JCDecaux 12 300 anställda med verksamhet i mer än 70 länder runt om i världen.

I Sverige startade JCDecaux sin första verksamhet 1989 i Malmö och erbjuder idag reklamfinansierad utomhusmedia i de 25 största städerna. Sammanlagt finns 2 500 väderskydd, 80 helautomatiska toaletter, 1 500 samhällsinformationstavlor, över 3 000 papperskorgar och 1 360 hyrcyklar. Utöver detta finns Nordens största hyrcykelsystem i Stockholm. JCDecaux i Sverige har 120 anställda, varav 85 utgör den underhållsstyrka som ser till att alltid hålla kvalitet hela vägen, en framgångsfaktor för JCDecaux.

Utomhusreklam är mer än bara reklam. Med smarta, innovativa och attraktiva lösningar förbättrar vi tillvaron för stadens medborgare. Sveriges reklamköpare erbjuds de bästa reklamplatserna med den högsta räckvidden i de största städerna och kommunerna erbjuds kostnadsfria, väl underhållna gatumöbler av hög kvalite