Chef för Strategi och Förändringsledning


Är du en erfaren och resultatdriven förändringsledare med förmåga att skapa genomförandekraft och omvandla Länsförsäkringar AB:s visioner till verklighet? Vi söker en Chef för Strategi och Förändringsledning som tillsammans med företagsledning, chefer och medarbetare kommer driva arbetet med att utveckla en modern organisation som ligger i framkant och som stöttar Länsförsäkringsgruppens strategier och planer framåt.


Övergripande uppdragsbeskrivning

För att de 23 länsförsäkringsbolagens ska kunna fortsätta vara starka och framgångsrika på sina lokala marknader och möta de förändringar som kommer med bland annat digitaliseringen ställs idag allt högre krav på LFABs organisationen, dess kultur och arbetssätt.

Länsförsäkringar AB rekryterar därför en Chef för Strategi och Förändringsledning som tillsammans med företagsledning, chefer och medarbetare kommer arbeta med att driva och skapa förutsättningar för att alla ska kunna delta i den gemensamma förändringsagendan. Målet är att skapa en organisation som kan möta de krav som kommer från länsförsäkringsbolagen och deras kunder. Vi vill uppfattas som en attraktiv och agil organisation som ligger i framkant och som på ett enkelt och effektivt sätt genomför och levererar önskad utveckling, affär och service till länsförsäkringsbolagen. Arbetet ska bidra till en kulturförändring av hela organisationen vilken skapar förutsättningar för organisationen att samspela för att uppnå bättre leveranser till länsförsäkringsbolagen

Som Chef för Strategi och Förändringsledning har du en central roll i det strategiska och operativa arbetet och agerar som en möjliggörare till förändring och ett beslutstöd för ledare och VD som du arbetar väldigt nära. Du leder organisationen Strategi och förändringsledning som består av fyra avdelningar; HR, Kommunikation och Hållbarhet, Länsförsäkringsbolagsstöd (LB-stöd) och Samordningskansli som alla ansvarar för sina respektive organisationer och sina uppdrag och där avdelningarnas kompetenser kommer vara en viktig del för att åstadkomma resultat i hela organisationen.

I rollen kommer du att vara ett nära stöd till VD och vara övergripande ansvarig för att samordna och verkställa de företagsövergripande förändringsprojekt som finns på agendan och vara ett stöd även i frågor som rör länsförsäkringsgruppens strategier och federativa organisation.

Bakgrund och profil

LFAB letar efter en driven förändringsledare som har en strategisk höjd med samtidigt är hands-on och en doer i sitt ledarskap. Som Chef för Strategi och Förändringsledning är det viktigt att du har förmåga att driva förändring genom andra och att vara en stark relationsbyggare för att kunna forma framgångsrika samarbeten inom LFAB men också med länsförsäkringsbolagen samt inom den egna ledningsgruppen. Dessutom behöver du vara en involverande, lyhörd och prestigelös person som sätter länsförsäkringsbolagen och deras kunder i första rummet med ett starkt ”vi-tänk”. Det är också viktigt att du har ett värderingsdrivet ledarskap som går hand i hand med Länsförsäkringsgruppens kultur och värderingar.

Du rapporterar till VD och ingår i företagsledningen tillsammans med de tre cheferna för affärsenheterna Fondliv, Bank och Sak, de tre leveranscheferna för Kund- och kanalstöd, LB Sak och IT samt de stödjande enheterna för Juridik och Ekonomi och Finans.

Övergripande huvudansvar

- Övergripande ansvar för att samordna, driva och implementera den förändringsagenda som finns.
- I samverkan med företagsledning, chefer och medarbetare utveckla en modern organisation som ligger i framkant och som stöttar Länsförsäkringsgruppens strategier och planer.
- Vara en visionär ambassadör för företagsövergripande strategier och förändringsarbete samt vara ett beslutsfattande stöd för företagsledning och andra forum inom Länsförsäkringsgruppen.
- Vara engagerad och aktiv i företagsledningen och bidra till ledningsgruppsarbetet.

Profil och personliga egenskaper

- Naturlig och självklar ledarprofil med ett tryggt, stabilt och värderingsstyrt ledarskap.
- Förmåga att vara en proaktiv ”speakingpartner” som tryggt och tydligt agerar i enlighet med företagsledningensagenda, strategi- och förändringsarbete.
- Mål- och resultatorienterad med ett genuint intresse för affärsutveckling och förändringsledning.
- Strategisk och analytisk stark men måste samtidigt ha ett hands-on och operativt driv med förmågan att verkställa och genomföra strategier och planer med ett självständigt, systematiskt och
strukturerat arbetssätt.
- Förmåga att bygga relationer, förtroende och tillit gentemot den egna organisationen såväl som företagsledning och de 23 länsförsäkringsbolagen.
- Hög integritet samt förmåga att hantera många viljor och förmåga att skapa ett gott samarbetsklimat.
- Beslutsam, kommunikativ och tydlig i ledarrollen samtidigt som man bör vara lyhörd och diplomatisk.

Bakgrund och erfarenhet

- Erfarenhet av att leda förändring samt implementera förändringar i en stor organisation med många kontaktytor, viljor samt krav och förväntningar.
- Erfarenhet av att verka i en liknande kultur och värderingar som Länsförsäkringar har.
- Erfarenhet av andra reglerade branscher med stort affärs- och kundfokus är meriterande.
- Erfarenhet av att leda genom andra seniora ledare och chefer.
- Erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
- Relevant akademisk erfarenhet.

Rekryteringsprocessen hanteras av
http://www.wesgroup.se. För mer information kring tjänsten, vänligen kontakta: Therese Sjödén, therese.sjoden@wesgroup.se eller 0723252262Om Länsförsäkringar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag i samverkan. Varje bolag ägs av sina sakförsäkringskunder och agerar på sin egen geografiska hemmaplan, nära sina kunder. Tillsammans äger de 23 självständiga bolagen Länsförsäkringar AB med dotterbolag och bildar Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.
Länsförsäkringar har mer än 3,9 miljoner kunder och omkring 7 000 medarbetare.

Länsförsäkringar erbjuder ett komplett sortiment av bank- och försäkringstjänster för både privatpersoner, företagare och lantbrukare. Det är på det lokala länsförsäkringsbolaget som kundkontakterna sker, och där fattas de för kunderna viktiga besluten.