CFO


Har du erfarenhet av att arbeta brett inom ekonomi och är redo att ta nästa steg i din karriär?
Rahmqvist genomgår en spännande transformation där du som CFO får en nyckelroll att utveckla ekonomifunktionen. Ta chansen att vara med på Rahmqvist spännande resa!


Rahmqvist står inför nya utmaningar och är inne i en intressant utvecklingsfas där du kommer att erbjudas en ansvarsfull roll och vara med och utveckla Rahmqvists ekonomifunktion. Rahmqvist har höga tillväxtambitioner. På IT sidan är en större transformation av befintlig systemflora planerad.

Som CFO ingår du i Rahmqvists ledningsgrupp och förväntas bidra i ledningsarbetet på ett effektivt och handlingskraftigt sätt. CFO rapporterar till CEO Jesper Rahmqvist.

Om rollen

CFO ansvarar för och driver ekonomiavdelningarna över hela Rahmqvistkoncernen i 9 länder. CFO har personalansvar för samtlig personalstyrka i dotterbolag utomlands.

CFO skall säkerställa och leverera kvalitetssäkrade och överenskomna finansiella rapporter i enlighet med uppsatta deadlines. CFO skall med utgångspunkt i Rahmqvists affärsmodell och värderingar driva analys och forecast för att nå önskad lönsamhet. Det är viktigt att vara starkt operativt driven och uppskatta att arbetsuppgifterna skiftar mellan högt och lågt.

En effektivisering och uppgradering av systemfloran pågår över hela koncernen. CFO kommer att projektleda implementeringen och tillse att respektive marknad implementerar i enlighet med utsatta mål. CFO ansvarar för att följa upp de besparingsmål som har satts upp i och med systemimplementationen och säkerställa att koncernen bibehåller både sin höga kvalitet och resultat i form av nöjda medarbetare och kunder, omsättning och vinst.

Arbetsuppgifter

• Ansvar för månads, kvartals och årsbokslut.
• Prognoshantering och uppföljning.
• Säkerställa att all legal rapportering är i linje med svenska redovisningsregler.
• Ansvara för kontakter med revisorer, myndigheter och banker.
• Kontinuerligt stödja, förbättra, förenkla och harmonisera processer och arbetsrutiner.
• Corporate Governance/Bolagsadministration.
• Styrelseförberedande arbete.
• Leda och ansvara för ekonomiavdelningen samt personal på dotterbolagen.
• Ansvara för bolagets affärssystem (Navision).

Kompetens och erfarenhet

• > 5 års erfarenhet av en liknande roll.
• Erfarenhet av dotterbolagshantering och internationella strukturer.
• Utmärkt kunskap i redovisning och av business control.
• Avancerad användare av affärssystem och av Excel.
• Erfarenhet av att ha arbetat med företagsvärdering och delägarprogram.
• Vana av att automatisera och förenkla processer.
• Relevant akademisk utbildning.
• Flytande på svenska och engelska i tal och skrift.

Personliga egenskaper

• Naturlig och stark ledare med integritet.
• Strategisk och visionär men samtidigt mycket operativ.
• Driven, utåtriktad, prestigelös och ödmjuk.
• Besitter en god analytisk förmåga och har förmågan att se vilka ekonomiska faktorer som driver en affär.
• Effektiv, resultatfokuserad med utmärkt kommunikationsförmåga.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Gåshaga på Lidingö.

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Agnetha Dahlström via mail agnetha@wesgroup.se eller på 0709 73 73 70.Om Rahmqvist

Rahmqvistgruppen är specialister på allt som har med arbetsplatser, kontorsmaterial och dess användning att göra. Rahmqvist utvecklar smarta produkter som hjälper deras kunder att arbeta effektivare och hälsosammare. Varje dag besöker de genom sina olika varumärken hundratals företag runt om i Europa och gör människors jobb lite enklare, tryggare och roligare.

Eric Rahmqvist AB är en internationell företagsgrupp bestående av nio varumärkesdivisioner och ca 400 anställda. Rahmqvist finns representerade i 16 länder och har egna försäljningsbolag i 10 länder. Tusentals produkter från deras specialutvecklade sortiment demonstreras och levereras dagligen till nöjda kunder runt om i världen. Detta ger Rahmqvist en unik kunskap om arbetsplatser och produktanvändning på fler marknader än den svenska. Dessa kunskaper använder de sedan i utvecklingen av nya tjänster och produkter.

Rahmqvist produktfilosofi är enkel. Rahmqvist nöjer sig aldrig med det som går att hitta i vanliga standardsortiment. Alla deras produkter utvecklas inom koncernen och har unika egenskaper. Rahmqvist investerar i egna verktyg hos sina tillverkare och all produktion sker enligt deras specifikationer gällande kvalitet och miljöpåverkan. Rahmqvist är som enda företag i branschen certifierade både för design, konstruktion och utveckling. Det garanterar produkter utvecklade med omtanke om dig som kund. Som specialister är det också Rahmqvist ansvar att finnas vid sina kunders sida. Därför kan produkter och tjänster enbart köpas när Rahmqvist besöker sina kunders arbetsplatser.

Organisation och kultur

Rahmqvists huvudkontor, produktutveckling och marknadsavdelning finns på Lidingö strax utanför Stockholm. Här utvecklas varor, tjänster och marknadsmaterial som sedan sprids vidare ut i organisationen internationellt. Rahmqvists lokalt styrda försäljningsbolag finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz, Österrike, Storbritannien, Estland och Lettland. Utöver sina försäljningskontor finns Rahmqvist representerade med sina produkter via andra distributörer och försäljningssätt i Hong Kong, Ryssland, Kina, Polen, Litauen, Sydafrika och Dubai.

Kulturen karaktäriseras av frihet under ansvar, familjekänsla, delegering, högt i tak och snabba beslut. Rahmqvist affärsmodell bygger på många små återkommande kunder. I Sverige har Rahmqvist ca 20 000 kunder men ser varje arbetsplats som en potentiell kund.