Chef Central Systemutveckling


Är du en förändringsdriven, nyfiken och modern ledare? Har du dessutom en tydlig utvecklingsprofil och erfarenhet av att leda utvecklare i en agil miljö? Då kan du vara den vi söker till rollen som chef för Central Systemutveckling inom Axfood IT.


Om Central Systemutveckling
Central Systemutveckling är Axfood IT:s centrala kompetenscenter för systemutveckling. Avdelningen utvecklar och förvaltar applikationskod och strategiska utvecklingsplattformar och säkerställer rätt kompetens och resurser för detta. Inom avdelningen drivs även strategiska och taktiska utredningar för att säkerställa långsiktig stabilitet, kostnadseffektivitet, och förmåga att leverera systemutveckling. Avdelningen stöttar samtliga huvudprocesser (Pris & Sortiment, Varuförsörjning, Butik, Koncerngemensamma System) inom Axfood IT och som Avdelningschef säkerställer du att rätt person finns på rätt plats för utveckling inom så väl projekt, uppdrag som förvaltning. Idag består avdelningen av 20 medarbetare och ett flertal externa konsulter fördelade på fyra team (Automation, Integrationer, Portaler& Mobilitet samt SAP abap).

Chef Central Systemutveckling
Som Avdelningschef får du möjlighet att växa och utvecklas i din roll samtidigt som du leder en organisatorisk enhet som innehåller flera olika verksamhetskritiska processer. Du rapporterar till Chef för IT Utveckling och tillhör ledningsgruppen för IT Utveckling. Ett team där du engagerar dig i vårt gemensamma förändringsarbete och får utbyte av kollegor som alltid är beredda att stötta dig för att vi tillsammans ska lyckas.

Du har ett helhetsansvar för Central Systemutveckling där du kommer att leda avdelningens medarbetare, de flesta är utvecklare men även roller som systemarkitekter och systemansvariga finns inom avdelningen. Du har också ansvar för att vid behov säkra externa resurser för Axfood IT:s utveckling och applikationsförvaltning. Som Avdelningschef kommer du att ha i uppdrag att utveckla, säkerställa och löpande följa upp verksamheten.

Tillsammans med dina medarbetare, kollegor i ledningsgruppen för IT Utveckling och Axfood IT Chefsarkitekt kommer du att arbeta med strategiska, taktiska såväl som operativa frågor. Du kommer fortlöpande samla in behov för att förstå hur IT behöver utvecklas för att möta kraven från vår organisation. I din roll säkerställer du på ett smidigt sätt ett tvärfunktionellt samarbete med relevanta avdelningar, stakeholders på IT och i övriga organisationen. Du visar proaktivt hur IT kan möjliggöra för Axfood att fortsätta utvecklas framgångsrikt.

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda en agil IT-organisation med budget- och personalansvar. Du får även gärna ha erfarenhet av att ha arbetat i, och drivit verksamhetsutvecklingsarbete inom eller i nära anslutning till en IT-organisation. Du ska vara van att arbeta nära övriga delar av affärsverksamheten för att säkerställa resultatet på både kort och lång sikt. Vidare är du en person som är trygg i ditt ledarskap och som vill fortsätta utvecklas i din roll. Axfoods värderingar leder dig i arbetet (Butiken är vår scen, Vi har koll, Vi är starkare tillsammans och Vi utmanar) och de ligger till grund för ditt arbete med medarbetare och kollegor i alla delar av organisationen. Ett gediget engagemang i dina medarbetare med en öppenhet i kommunikationen, kombinerat med verkligt intresse för Axfoods affärer utgör en god grund för att leda Central Systemutveckling.

Kompetens och erfarenhet
• Erfarenhet av att leda en agil IT-utvecklingsorganisation.
• Erfarenhet av strategiskt IT-utvecklingsarbete och förmåga att kommunicera, förenkla och bryta ner strategin till operativa handlingsplaner.
• Förmåga att hålla tidplaner, budget och leverera med kvalitet.
• Tydlig utvecklingsprofil med intresse att hålla dig uppdaterad om det senaste inom digitalisering och systemutveckling.
• Erfarenhet av att bygga, leda och utveckla agila team och gärna erfarenhet av att leda andra chefer.
• Relevant högskole-/universitetsutbildning.
• Erfarenhet av att driva förändringsarbete och transformation.

Personliga egenskaper
• Genuint nyfiken och intresserad person.
• Trygg i dig själv och en modern ledare med stort intresse för medarbetarnas drivkrafter.
• Energisk och inspirerande.
• Öppen och kommunikativ.
• Förändringsdriven och ser möjligheter.
• Nätverkande och samarbetsvillig.
• Strukturerad och leveranssäker.

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm.

För mer information om rollen kontakta Per Fornander, Senior Consultant på Wes på telefon

+46 (0) 703 167 765 eller via mail per@wesgroup.se


Om Axfood

Axfood är Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, Mat.se och Middagsfrid. Axfood är också delägare av Eurocash, Urban Deli och Apohem. Visionen är att bli ledande inom bra och hållbar mat.

Nyckeltal
• Axfood är nummer två på den svenska marknaden med en marknadsandel om cirka 20 procent.
• Axfood samverkar med ca 1 200 butiker över hela Sverige, varav 302 är egna butiker.
• Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.
• Axfood ska vara klimatneutralt 2020. Klimatpåverkan från den egna verksamheten ska minska med 75 procent till 2020 (basår 2009).
• 2018 var Axfoods rörelseresultat 2 025 Mkr.

Om Axfood IT
Axfood IT utvecklar, förvaltar och tillhandahåller både egenutvecklade system och standardsystem till alla bolag inom Axfoodkoncernen. Axfood IT arbetar mycket nära verksamheten och är därmed en stark samarbetspartner med stor verksamhetskompetens. Man Axfood har en stark position inom IT med utveckling enligt såväl traditionellt vattenfall som agila metoder. I enlighet med strategin ligger stort fokus på utvecklingen av det digitala kundmötet, automation i allt från RPA till helautomatiserade lager, avancerad analys och datadrivna beslut. Som Chef för Central Systemutveckling får du en inblick i alla Axfoods delar med initiativ inom allt från logistik, E-handel och avancerad analys till lösningar för fysisk butik och våra medarbetare på kontor och lager.