Kommunikationsansvarig Tema Framtidens näringsliv


Är du en skicklig kommunikatör med stort intresse för samhälle, innovation och näringsliv? Vill du vara med och driva kommunikationsarbetet i ett sammanhang där näringslivets framtidsfrågor står i fokus och där du får arbeta med några av de mest spännande projekten och människorna inom området? Vi söker en erfaren och nyfiken kommunikatör som kommer få vara med och forma kommunikationen kring Framtidens näringsliv inom IVA.


IVA söker nu en Kommunikatör som ska arbeta med temat Framtidens näringsliv. Uppdraget är centralt för IVA och starkt kopplat till det löpande arbetet med att stärka Sveriges attraktionskraft, konkurrenskraft, innovation och entreprenörskap. Temaområdet syftar till att binda ihop flera projekt såsom Entreprenörskapsakademien, Prins Daniels Fellowship, Research2Business, Smart industri med flera. I rollen kommer du som kommunikationsansvarig att ansvara för det strategiska och operativa kommunikationsarbetet inom temat Framtidens näringsliv. Du ingår i kommunikationsavdelningen, där Camilla Koebe är kommunikationschef. 90 procent av arbetstiden är avsatt särskilt till temat Framtidens näringsliv, där arbetet leds av Temaledare Johan Carlstedt.

I ansvaret ingår att:
- Vara kommunikationsansvarig i projekt som bedrivs inom ramen för temat Framtidens näringsliv, d.v.s. från utveckling av kommunikationsplaner till det taktiska genomförandet av kommunikationsaktiviteterna, inklusive ett budgetansvar.
- Vara ansvarig för kommunikation inom andra aktiviteter som bedrivs inom temat.
- I samråd med Temachefen säkerställa att genomförandet av kommunikationsaktiviteterna görs i samspel med temats projektledare och övriga personer från kommunikationsavdelningen samt eventuella externa konsulter och samarbetspartners.
- Delta vid temarådsmöten och vissa styrgruppsmöten för projekten.
- Samordna omvärldsbevakning vad gäller temaområdet som näringspolitik, innovation och entreprenörskap och säkerställa att kunskapen förankras internt i organisationen.
- Ta fram budskap som är kopplade till tema.
- Säkerställa att allkommunikation går i linje med IVAs kommunikation, varumärke och tonalitet.
- Arbetet sker i nära samarbete med teamchef, projektledare samt koordinatorer. Det förväntats därför att du är bra på att bygga relationer och förtroende internt samt är duktig på att samarbete över funktioner och hitta effektiva synergier inom organisationen.

Exempel på arbetsuppgifter:
• Skriva och förankra kommunikationsplaner
• Formulera mål och budskap
• Driva omvärldsbevakning
• Kartlägga och analysera målgrupper
• Skriva och språkbearbeta rapporter
• Ta fram medieunderlag och debattartiklar
• Produktionsledning (upphandla och samordna exempelvis trycksaker)
• Marknadsföring kring olika seminarier
• Självständigt driva och uppdatera digitala och sociala media kanaler
• Arbeta i verktyg som webbpubliceringssystem, CRM och utskickssystem.

BAKGRUND OCH ERFARENHET
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har några års erfarenhet av operativt medie- och kommunikationsarbete i traditionella och digitala kanaler. Du är van att arbeta självständigt och proaktivt med många kontaktytor och följer löpande upp resultatet av de olika kommunikationsaktiviteterna. Vi söker en person som tycker om att arbeta såväl operativt som strategiskt.

Personen är en driven projektledare och har erfarenhet av att koordinera olika typer av medierelaterade frågor och är en mycket god kommunikatör och en skicklig skribent med god stilistisk förmåga. Vi söker en person som känner lusten och ser möjligheterna med att kanalisera sitt samhällsengagemang genom IVAs plattform.

Då verksamheten är bred och tempot högt krävs det att du är driven, strukturerad och noggrann. En person som är trygg och trovärdig i roll och som person social och utåtriktad som med lätthet etablerar nya kontakter. Flertalet möten sker med ledande befattningshavare och i rollen talar man ofta inför större grupper.

KVALIFIKATIONER
• Utbildad kommunikatör eller ha motsvarande erfarenhet. Akademisk examen är en fördel.
• Minst 10 års erfarenhet av att arbeta med kommunikation, gärna i olika roller (till exempel som konsult och som beställare).
• Erfarenhet av digital kommunikation.
• God skribent och behärska svenska i tal och skrift. Meriterande med goda engelskakunskaper i tal och skrift.
• Stort intresse för näringspolitik, gärna med befintlig kunskap, erfarenhet och nätverk inom området.
• Förmåga att arbeta på såväl strategisk som operativ nivå.
• Vi söker någon som kan ta stort ansvar, är en lagspelare och som inte är rädd för att hugga i.

PERSONLIGA EGENSKAPER
• Strukturerad och resultatorienterad
• Initiativrik med en kreativ höjd
• Social och bra på att skapa goda relationer
• Prestigelös och lyhörd
• Trygg och trovärdig
• Bekväm med att tala inför andra
• Nyfiken och samhällsintresserad

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Tillsvidareanställning på heltid med placering på IVAs kansli i centrala Stockholm.

Vid frågor, kontakta Magdalena Ericsson: magdalena.ericsson@wesgroup.se. Ansök via knappen till vänster, "Ansök här".


Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående mötesplats som bygger broar mellan forskning, näringsliv och politik med hjälp av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning. Här finns kunskap och erfarenhet från nära 1 300 valda svenska och utländska ledamöter uppdelade på tolv kompetensområden. Dessutom representeras drygt 250 företag och organisationer i IVAs Näringslivsråd.

IVA påverkar och bidrar till samhällsutvecklingen genom att driva debatt utifrån en vetenskaplig grund. Sveriges konkurrenskraft och hållbar utveckling är IVAs två strategiska inriktningar. Centrala frågor är forskning, utbildning, innovation, entreprenörskap, kompetensförsörjning, samhällsbyggnad och energi. Projekten är viktiga delar av verksamheten och varar ofta 1-2 år. De präglas av en blandning av möten, seminarier, studieresor, rapporter och debatter.

Ett internationellt synsätt präglar hela verksamheten. Studieresor, samarbeten med andra ingenjörsvetenskapsakademier och IVAs närvaro i Bryssel är exempel på den internationella delen av IVAs aktiviteter.

På kansliet i centrala Stockholm arbetar idag drygt 70 personer och den dagliga verksamheten leds av vd Tuula Teeri.

Akademiens styrelse (presidiet) består av sju medlemmar med Carl-Henric Svanberg som ordförande.

H.M. Konungen är IVAs högste beskyddare och deltar aktivt i IVAs verksamhet.

I år, 2019, är det 100 år sedan Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien grundades.