CTO


Inom Bonnier News värnar vi det fria ordet och gör skillnad genom journalistik som når och berör många. Som ett av Sveriges ledande mediehus med varumärken som Dagens Nyheter, Dagens industri, Expressen, Lifestyle, HD-Sydsvenskan och Bonnier Business Media når de över tre miljoner läsare varje dag. Genom att driva tekniken framåt och leda den digitala förändringsresan i branschen når de hela tiden längre – som Bonnier News CTO kan du påverka riktningen!


BAKGRUND OCH NULÄGE
Med anledning av att nuvarande CTO går vidare till andra utmaningar externt söker Wes å Bonnier News vägnar en ny CTO. Rollen innebär att leda Tech-organisationen in i nästa spännande fas, och därmed fortsätta utveckla det påbörjade arbetet att på bästa sätt effektivisera verksamheten, och därmed ge både medarbetare och de externa användarna bästa möjliga upplevelse av Bonnier News digitalt.

Hela bolaget genomgår en kraftfull digital transformation, 2017 var 17% av affären digital, i fjol uppgick den till ca 34% och målet är att öka till 50% redan nästa år samtidigt som man uppnår ökad lönsamhet i verksamheten. För att uppnå dessa mål har de lyckats vända en nedåtgående spiral, hittat organisk tillväxt, lyckats etablera välfungerande samarbeten och uppnått synergier internt.

Som CTO för Bonnier News har du en central roll i det strategiska och operativa arbetet. En viktig del i detta arbete handlar om att lyfta Tech och fortsätta bygga en organisation som redan idag ligger i framkant. En annan stor del av uppdraget kommer att vara att optimera Tech-organisationen med utgångspunkt i övergripande strategi- och affärsmål, driva en digital strategi samt stödja affärsutveckling samt säkerställa smidig integration av förvärvade bolag. På agendan ligger bland annat att integrera det nyförvärvade Mittmedia.

ÖVERGRIPANDE UPPDRAGSBESKRIVNING

Bonnier News söker en CTO som med ett modigt och engagerande ledarskap kan spela en nyckelroll i Bonnier News fortsatta digitala resa. CTO ansvarar för att tillsammans med övriga Tech-organisationen driva förändring och utveckla en strategi som är ännu mer kund-, affär- och framtidsorienterad. Det förväntas därför att du både har en god teknisk förståelse men framförallt en djup affärsförståelse tillsammans med ett tryggt, coachande, agilt och visionärt ledarskap.

Som CTO på Bonnier News behöver du vara lyhörd och prestigelös. Du sätter affären och resultatet i första rummet, har ett ”vi-tänk” och är ödmjuk och bekväm med att lyckas genom andra. Du är även en skicklig relationsbyggare och står för ett genuint och värderingsdrivet ledarskap som går hand i hand med Bonnier News kultur och värderingar. Genom detta arbete leder och utvecklar du en Tech-organisation som attraherar marknadens bästa talanger.

Som CTO rapporterar du till VD och har det övergripande ansvaret för Bonnier News Tech-organisation som idag består av ca 250 personer, varav 10 direktrapporterande. Förutom att inspirera och leda det strategiska arbetet i Tech-organisationens ledningsgrupp kommer du även vara engagerad i strategiarbetet i ledningsgrupperna för Bonnier News största varumärken.


PROFIL OCH PERSONLIGA EGENSKAPER

- Naturlig och självklar ledarprofil med tryggt ledarskap som ger en tydlig riktning och ser till att saker händer.
- Agerar proaktivt och är ansiktet utåt för förändringsarbetet- samt den digitala transformationen av bolaget i sin helhet.
- Mål- och resultatorienterad med ett genuint intresse för affärsdrivande IT, affärsutveckling och förändringsledning samt håller sig uppdaterad om konkurrenter och marknadstrender.
- Självgående med god strategisk och analytisk förmåga. Förankrar, verkställer och exekverar strategier och planer.
- Naturlig förmåga att inkludera, inspirera och entusiasmera och skapa god laganda genom att uppmuntra till samarbete och kommunikation i diversifierade team och mellan avdelningar.
- En prestigelös person som är en förebild för Bonnier News värderingar - alltid med företagets och medarbetarnas bästa i fokus.
- Skapar delaktighet och engagemang i organisationen genom ett öppet och icke-hierarkiskt ledarskap. Är lyhörd för nya idéer och låter medarbetare ta ansvar och fatta beslut.

BAKGRUND OCH ERFARENHET
- Erfarenhet av att leda en större Tech organisation, då Bonnier News Tech efter att Mittmedia integrerats kommer bestå av ca 300 personer.
- God teknisk kunskap och förståelse för Tech:s koppling till affär och affärsutveckling.
- Erfarenhet av att leda förändring och driva en digital transformation i en miljö där mycket sker i snabbt tempo.
- Erfarenhet av att ha arbetat redaktionellt och förståelse för mediabranschen är meriterande men inget krav.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

ÖVRIGT
Placering är på Bonnier News huvudkontor i Stockholm på Gjörwellsgatan 30.

Bonnier News vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med start så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

Vid frågor kring rekryteringen, vänligen kontakta Thérèse Bojler på therese@wesgroup.se.


Bonnier News har sin grund inom dagspressen. Uppdraget idag är detsamma som när de startade sina första tidningar i mitten av 1800-talet: att bättre än någon annan och så snabbt som möjligt tillgodose behoven av relevant, intressant och sann information om viktiga händelser och frågor.

Att de lyckas med sitt uppdrag är viktigt inte bara för Bonnier, utan även för samhället. De drivs av att berätta och de värnar liberala värden som yttrandefrihet, humanism, näringsfrihet och en vital demokrati. Digitaliseringen bidrar till att alla kan vara avsändare av nyheter, sanna eller falska. Därmed ökar vikten av trovärdighet hos professionella och oberoende nyhetsförmedlare.

Bonniers medarbetare stimuleras och inspireras av att tillhöra Mediesveriges starkaste varumärken med världsledande produkter. Kulturen präglas av engagemang, integritet, öppenhet och affärsmässighet. Affärsidén är att dra nytta av de fantastiska tillgångar de har: varumärken, passionerade medarbetare, innehåll och produkter, engagemanget från läsare och kunder, kompetens inom organisationen i allt från försäljning, till journalistik och utveckling. Nyckeln till framgång är deras förmåga att koppla ihop dessa kompetenser för att skapa mervärde, både till läsare och annonsörer på nya och innovativa sätt.

Övergripande mål är att säkra långsiktiga publicistiska och affärsmässiga framgångar och vara den ledande nyhetsaktören i Sverige. Det gör de genom att förbättra sin lönsamhet och tillväxt för affärsområdet. Därigenom skapas möjligheter för att vara offensiva i investeringar och satsningar och driva den tekniska utvecklingen.

Idag består organisationen av Dagens Nyheter, Expressen, HD, Sydsvenskan, Lifestyle & Magazines Group, Dagens Industri samt området Business to Business och IT-organisationen verkar för samtliga bolag inom Bonnier News.