Business Controller


Vill du vara med och driva tillväxt och lönsamhet i en av branschen mest spännande konsultbolag inom teknik och ledarskap som präglas av värden som innovation och höga ambitioner? Är du en driven och affärsorienterad Business Controller som vill bli en nyckelperson i ett framgångsrikt team och bolag som flera gånger uppmärksammats som en av Sveriges bästa arbetsgivare.


Vi söker nu en erfaren Business Controller till Knightec som med sin proaktiva och analytiska styrka kan vara med och driva den fortsatta framgången och lönsamheten för bolaget. Som nästa steg i den fortsatta expansionen och tillväxtresan söker Knightec nu en driven, erfaren och trygg Business Controller som både kan leda och leverera i det dagliga arbetet men också tillsammans med CFO driva den fortsatta lönsamheten i bolaget och säkerställa att Knightec har en Business Controlling funktion, rutiner och processer som ligger i framkant med hög kvalitet och lönsamhetsfokus.

Som Business Controller ingår du i CFO´s ledningsgrupp och rapporterat direkt till CFO.

OM ROLLEN

Som Business Controller på Knightec är du en nyckelperson för den fortsatta tillväxtresan och kommer ha ett övergripande ansvar för att driva affärstyrningen och lönsamheten i bolaget. Dina fokusområden blir att utveckla och optimera affärsstyrningen samt säkerställa hög kvalitet i analyser av resultat och lönsamhetsutveckling för Knightec med fokus på affärsmässighet, transparens och kvalitet som ledord. Du kommer ha ett nära samarbete med CFO, Region- och affärsområdeschefer samt VD. Det förväntas att du har förmåga att identifiera och aktivt föreslå förbättringsprojekt på bolagsnivå men också i affärsområdena och i enskilda projekt.

För att vara framgångsrik i rollen krävs det att du både har förmåga att driva och utveckla det löpande arbetet men också att vara ett stöd samt ha förmåga att utmana bolaget och ledarna för att säkerställa att Knightec har en Business Controlling funktion som ligger i linje med övriga värderingar kring hög kvalitet, hög ambition samt innovation och att ha arbetsprocesser i framkant.

ÖVERGRIPANDE ANSVARSOMRÅDEN

Ansvar och arbetsuppgifter:

• Du agerar rådgivare till chefer inom operationella affärsfrågor, finansiell utveckling och nya affärsupplägg och kundavtal.
• Ansvarig för att analysera månadsutfall på bolags- och affärsområdesnivå samt sammanställa rapporter till ledning och styrelse.
• Analysera och medverka till åtgärder som förbättrar lönsamheten i befintliga kundavtal och projekt samt på en övergripande nivå i bolaget med hänsyn till tillväxt, lönsamhet och strategisk utveckling
• Proaktivt identifiera och driva förbättringsprojekt samt föreslå förbättringar till chefer för att stärka utvecklingen av bolaget .
• Arbeta med bolagets strategier, kundplaner och konkurrentanalyser samt är delaktig i ledningsgruppsmöten för affärsområdena.
• Leda budget – och prognosarbete för Regionerna och affärsområdena.
• Skapa struktur och förbättra och förenkla rutiner och processer samt har en drivande roll i kommande systembyte av nytt affärssystem kopplat till ditt ansvarsområde.

ÖNSKAD DOKUMENTERAD ERFARENHET

• Ca 5-8 års arbetslivserfarenhet inom tjänstesektorn, gärna konsultverksamhet.
• God förmåga att identifiera lösningar och komma med konkreta förslag på hur bolaget förbättrar affären samt finansiella analyser, rapportering och arbetssätt.
• Du har en avslutad universitet- eller högskoleutbildning inom ekonomi samt minst fem års erfarenhet av att arbeta med liknande arbetsuppgifter, som Business Controller och gärna även som management konsult.
• Erfarenhet av private equity ägda företag eller börsnoterade företag är starkt meriterande.
• Du är van användare av affärssystem och Office paketet (främst Excel) och uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
• För att vara framgångsrik i rollen förväntas det att du har en mycket god kompetens och intresse för scenarioplanering och BI (förmåga att analysera stora datamängder).

PERSONLIGA EGENSKAPER

• Mycket affärs- och verksamhetsintresserad med en hög analytisk och strategisk förmåga samtidig som du behöver vara i nära kontakt med verksamhetens alla delar och ha en utpräglad hands-on attityd i ditt sätt att arbeta.
• Starkt eget driv, engagemang och förmåga att ta ansvar och arbeta proaktivt.
• Mycket noggrann och strukturerad och ha god kontroll över siffror och analyser samt flöden och processer.
• Kunna utvärdera och prioritera arbetsuppgifter i en kultur som präglas av högt tempo och starkt tillväxtfokus.
• Kommunikativ och pedagogisk med god presentationsförmåga samt förmåga att bygga förtroende med både ledning och styrelse.
• Prestigelös och social samt ha en naturlig ledarförmåga eftersom man kommer vara med och utveckla och bygga vidare på funktionen.
• Vara trygg i ditt ledarskap av Business Controlling funktionen och stimuleras av att få bygga upp den.
• Ha en stark tro på i din kompetens och förmåga att bidra både operativt och strategiskt på en tillväxtresa.

INFORMATION OCH ANSÖKAN

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Nusin Cilgin, Senior Consultant på telefon 0709816744 eller via mail nusin@wesgroup.se eller Elin Johansson, Research Manager på telefon +46(0)730426399 eller via mail elin@wesgroup.se.OM KNIGHTEC

Knightec är ett konsultföretag inom teknik och ledarskap specialiserat på̊ produktutveckling. Företaget är framförallt verksamt inom Life Science, Fordon, Försvar och Industri. Knightec har idag ca 700 anställda fördelat på sex regioner, North, East, West, South, Mälardalen och Linköping.

Bolagets tjänster är fördelade på fyra affärsområden: Technology, som erbjuder tjänster inom konstruktion, beräkning och design samt teknisk projektledning. Technology står för ca hälften av bolagets omsättning. Quality & Management, som erbjuder tjänster inom projektledning, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling vilket är det näst största affärsområdet. Systems, som erbjuder tjänster inom mjukvara, elektronik och automation. Affärsområdet Systems är idag det mest snabbväxande affärsområdet med stor tillväxtpotential. Januari 2019 förvärvade Knightec konsultföretaget Dewire som blir det fjärde affärsområdet för Knightec. Dewire är specialiserade på digitala lösningar samt den nya generationens ICT lösningar inom den offentliga sektorn.

Knightec är sedan drygt ett år tillbaka till viss del ( 51 %) ägt av private equity bolaget Adelis Equity Partners. Nya investerare som genererade nytt kapital vilket gett Knightec möjlighet att accelerera den pågående tillväxtresan. Knightecs ambition är att vara ett miljardbolag i december 2020, med en närmare fördubbling av omsättning och personal. Förvärvet av Dewire är ett exempel på Knightecs tillväxtstrategi men man kommer även fortsättningsvis växa organiskt med nya affärsmodeller och tjänster som skapar större kundvärden.

Knightecs vision handlar om att skapa en bättre framtid genom utveckling av människor och teknik. Kulturen i bolaget präglas av öppenhet och professionalitet. En tredjedel av de anställda är kvinnor och fler än en femtedel har utländsk bakgrund, en strategi som man aktivt driver då man har en stark och genuin övertygelse om att mångfald ger större affärs- och kundnytta samt bättre lönsamhet i bolaget. Ett arbete som som bolaget har blivit uppmärksammad för i flera sammanhang. 2018 fick Knightecs VD, Dimitris Gioulekas utmärkelsen årets VD och bolaget har även vid flera tillfällen rankats högt i Universums utmärkelse ”Sveriges bästa arbetsgivare.