Vill du verka för ett välmående näringsliv genom att ge hållbara framtidsinriktade råd till dynamiska ägarledda företag?
Wes söker för Grant Thorntons räkning dig som vill jobba i team och utveckla erbjudandet och affären inom Operational and Strategic Advisory.

 
• Senior Redovisningsspecialist
• Director Internrevision
• Manager Internkontroll
• Manager IT-revision
 
Grant Thornton samarbetar med Wes i dessa rekryteringar. För mer information och frågor om rollerna är du välkommen att kontakta Agnetha Dahlström på 0709 73 73 70 alt agnetha@wesgroup.se