Digital kommunikatör


Är du en slipad skribent och vass kommunikatör som föredrar digitala kanaler? Vill du arbeta i en av Sveriges mest intressanta verksamheter, som hanterar två av de viktigaste och mest aktuella samhällsfrågorna - kompetensförsörjning och integration? Och samtidigt vara en del av ett engagerat och snabbfotat team? Då kan rollen som Digital kommunikatör på Tekniksprånget och Jobbsprånget vara helt rätt för dig!


OM ROLLEN

Verksamheten inom Tekniksprånget och Jobbsprånget har haft en mycket fin utveckling och förväntas fortsätta växa de närmaste åren. Kommunikationen är en viktig förutsättning för tillväxten och den behöver ständigt anpassas och vidareutvecklas för att stödja verksamheten på bästa sätt. Vi söker nu en Digital kommunikatör som kommer arbeta för både Tekniksprånget och Jobbsprånget - med allt från att skapa och utveckla digitalt innehåll på webben och sociala medier till projektledning av digitala kampanjer och uppföljning och analys av genomförda aktiviteter.

Målgrupperna man vänder sig till i kommunikationen är för Tekniksprånget dels ungdomar och blivande praktikanter och dels medverkande och potentiella företag/arbetsgivare. För Jobbsprånget är målgruppen dels nyanlända akademiker och dels medverkande och potentiella företag/arbetsgivare.

ÖVERGRIPANDE ANSVARSOMRÅDEN/ARBETSUPPGIFTER
• Skapa och utveckla digitalt innehåll
• Projektledning och planering av digitala kampanjer
• Ansvara för webben och innehållet i de digitala kanalerna (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn)
• Genomföra analys och utvärdering av genomförda aktiviteter

BAKGRUND OCH ERFARENHET
• Relevant utbildning
• Flerårig erfarenhet av digital marknadsföring
• Slipad skribent med god stilistisk förmåga
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• Gärna erfarenhet av arbete i Wordpress eller liknande CMS-verktyg, Google analytics, Facebook Business Manager�
• Intresse för design och erfarenhet av att arbeta i Photoshop och/eller Indesign
• Gärna erfarenhet av en snabbfotad verksamhet
• Du trivs i entreprenöriella miljöer och har ett stort intresse för samhällsfrågor och samhällsutveckling

PERSONLIGA EGENSKAPER
• Driven och resultatorienterad
• Initiativrik och noggrann
• Social och bra på att skapa goda relationer
• Prestigelös och lyhörd, med förmåga att hantera snabba puckar
• Flexibel och van att arbeta i en snabbfotad miljö
• Nyfiken och samhällsintresserad


ÖVRIGT
Tjänsten är ett föräldravikariat på 12 månader med placering på IVAs kansli i centrala Stockholm. Tillsättning sker så snart som möjligt. För mer information om rollen, kontakta Anna Lindström på 070-308 94 99 alt anna.lindstrom@wesgroup.se

Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt. (Sök via knappen till vänster).


OM TEKNIKSPRÅNGET OCH JOBBSPRÅNGET

Kompetensfrågan är en av de mest centrala för att säkra Sveriges konkurrenskraft. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) driver därför två nationella initiativ med fokus på att möta dagens och morgondagens kompetensbehov. Tekniksprånget är ett välbeprövat praktikprogram som låter ungdomar praktisera som ingenjörer hos arbetsgivare över hela landet, i syfte att inspirera och motivera dem till att välja en högre teknisk utbildning. Jobbsprånget är ett praktikprogram som tillvaratar kompetensen hos nyanlända akademiker och markant påskyndar introduktionen till den svenska arbetsmarknaden.

I Tekniksprånget deltar över 200 arbetsgivare med praktikplatser på fler än 100 orter runt om i Sverige. Ca 17 000 ungdomar har hittills sökt och ca 4 000 har genomfört praktik. Programmet är mycket framgångsrikt och hela 80% av de som genomgått det går vidare till högre tekniska studier. 50% av praktikanterna är tjejer.

Jobbsprånget har mött stor framgång på kort tid och i dagsläget medverkar 150 arbetsgivare på 50 orter och verksamheten kommer att växa kraftigt till följd av nya anslag från Regeringen och Wallenbergstiftelserna. Merparten av de som genomfört praktik har efteråt erbjudits anställning.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien är en mötesplats som består av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning. Här finns kunskap och erfarenhet från nära 1300 ledamöter uppdelade på 12 kompetensområden. Dessutom representeras drygt 200 företag i IVA:s Näringslivsråd. IVA är en oberoende akademi som bygger broar mellan forskning, näringsliv och politik. På IVA: s kansli arbetar idag ca 50 personer och kansliet är placerat mitt i centrala Stockholm.

Läs mer om Tekniksprånget här; http://www.teknikspranget.se , Jobbprånget http://www.jobbspranget.se och IVA http://www.iva.se