Client Relationship Manager


Vill du göra skillnad på riktigt och arbeta i en av Sveriges mest intressanta verksamheter, som hanterar två av de viktigaste och mest aktuella samhällsfrågorna - kompetensförsörjning och integration? Och samtidigt vara en del av ett engagerat och snabbfotat team? Då kan rollen som Client Relationship Manager på Tekniksprånget och Jobbsprånget vara helt rätt för dig!


OM ROLLEN
Till Tekniksprånget och Jobbsprånget söker vi nu Client Relationship Managers. Som Client Relationship Manager kommer du att ansvara för hela kundrelationen; från att identifiera, intressera och engagera nya arbetsgivare till att skapa en långsiktig relation och utveckla samarbetet med redan medverkande företag och organisationer.

Arbetet som Client Relationship Manager är till stor del operativt, samtidigt som du förväntas bidra i diskussioner kring strategi och möjliga upplägg för medverkande företag och organisationer. Arbetet som Client Relationship Manager inkluderar aspekter inom Employer Branding, CSR och Talent Management.

Du arbetar självständigt och har fullt ansvar för din kundportfölj, samtidigt som du ingår i en arbetsgrupp som andas stark laganda där alla bidrar med erfarenhet, energi och inspiration. Idag arbetar 10 personer med detta ansvarsområde. Tack vare ökade anslag växer verksamheten kraftigt och i början av nästa år ska ytterligare tre ha tillkommit.

DIN PROFIL
För att lyckas i rollen som Client Relationship Manager behöver du vara resultatinriktad och genuint intresserad av kompetensförsörjning och att skapa värde genom utvecklande samarbeten och långsiktigt goda relationer. Du motiveras av att självständigt och uthålligt driva dina egna processer framåt samtidigt som du är en del av teamet kring Tekniksprånget och Jobbsprånget.

Som person har du lätt för att etablera nya kontakter och du känner dig bekväm i såväl möten med ledande befattningshavare som med att prata inför större och mindre grupper. För att bli framgångsrik måste du vara kommunikativ, utåtriktad, proaktiv och strukturerad.

KVALIFIKATIONER
• Relevant högskoleutbildning
• God kommunikativ förmåga såväl skriftligt som muntligt
• Utmärkta kunskaper i svenska och engelska
• Erfarenhet av värdeskapande försäljning, ex som Key Account Manager
• Gärna erfarenhet av Employer Branding, CSR och/eller Talent Management

PERSONLIGA EGENSKAPER
• Strukturerad
• Resultatorienterad
• Trovärdig och trygg
• Prestigelös och flexibel
• Stort intresse för samhällsfrågor och samhällsutveckling i allmänhet och kompetensförsörjning i synnerhet

ANSÖKAN
För mer information om rollen, kontakta Anna Lindström på 070-308 94 99 alt anna.lindstrom@wesgroup.se

Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt. (Sök via knappen till vänster).
OM TEKNIKSPRÅNGET OCH JOBBSPRÅNGET

Kompetensfrågan är en av de mest centrala för att säkra Sveriges konkurrenskraft. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) driver därför två nationella initiativ med fokus på att möta dagens och morgondagens kompetensbehov. Tekniksprånget är ett välbeprövat praktikprogram som låter ungdomar praktisera som ingenjörer hos arbetsgivare över hela landet, i syfte att inspirera och motivera dem till att välja en högre teknisk utbildning. Jobbsprånget är ett praktikprogram som tillvaratar kompetensen hos nyanlända akademiker och markant påskyndar introduktionen till den svenska arbetsmarknaden.

I Tekniksprånget deltar över 200 arbetsgivare med praktikplatser på fler än 100 orter runt om i Sverige. Ca 17 000 ungdomar har hittills sökt och ca 4 000 har genomfört praktik. Programmet är mycket framgångsrikt och hela 80% av de som genomgått det går vidare till högre tekniska studier. 50% av praktikanterna är tjejer.

Jobbsprånget har mött stor framgång på kort tid och i dagsläget medverkar 150 arbetsgivare på 50 orter och verksamheten kommer att växa kraftigt till följd av nya anslag från Regeringen och Wallenbergstiftelserna. Merparten av de som genomfört praktik har efteråt erbjudits anställning.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien är en mötesplats som består av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning. Här finns kunskap och erfarenhet från nära 1300 ledamöter uppdelade på 12 kompetensområden. Dessutom representeras drygt 200 företag i IVA:s Näringslivsråd. IVA är en oberoende akademi som bygger broar mellan forskning, näringsliv och politik. På IVA: s kansli arbetar idag ca 50 personer och kansliet är placerat mitt i centrala Stockholm.

Läs mer om Tekniksprånget här; http://www.teknikspranget.se , Jobbprånget http://www.jobbspranget.se och IVA http://www.iva.se