STYRELSESEKRETERARERollen som Styrelsesekreterare
Som styrelsesekreterare är du en nyckelspelare och spindeln i nätet då du löpande ansvarar för att knyta ihop styrelsen och koncernledningen. Det är en mycket spännande roll då rollen ger en god inblick i bankens totala verksamhet med för närvarande högt förändringstryck och stora omställningsprogram.

Styrelsesekretariatet verkar för att styrelsearbetet bedrivs effektivt och följer tillämpliga interna och externa regelverk. Arbetet följer väl utvecklade rutiner, till exempel finns ett detaljerat årshjul till stöd för planeringen.

I styrelsesekreteriatets arbetsuppgifter ingår bland annat att förbereda och närvara vid i regel månadsvisa möten med centralstyrelsen (CS) och dess olika utskott, samordna och distribuera mötesunderlag, skriva protokoll, biträda vid lämplighetsbedömningar av nya styrelseledamöter, samordna utbildningsinsatser för ledamöter, göra olika typer av rättsutredningar med koppling till styrelsearbetet, hantera vissa myndighetsärenden (t.ex. vid Bolagsverket och FI). I rollen ingår även att leda förberedelserna inför bankens årsstämma med hjälp av ett antal andra specialister, inkl. externa rådgivare. Styrelsens sekreterare förutsätts vidare vara sekreterare i bankens valberedning.

Du agerar även rådgivare och guidar Vd i de olika juridiska frågeställningarna som uppkommer. Du uppskattar att arbeta såväl med kvalificerade juridiska bedömningar där du självständigt fattar beslut samtidigt som du är en utpräglad serviceperson.

Wes söker å Handelsbankens vägnar
Banken söker en senior jurist med minst 10–15 års relevant arbetslivserfarenhet där gedigen kunskap inom bolagsrätt och aktiemarknadsrätt är ett måste.

Erfarenhet av kvalificerat arbete inom governance, compliance, revision eller riskkontroll är meriterande. Du bör även ha god förståelse för regelverk och myndighetskrav inom bankområdet.

Samarbetsförmåga och serviceanda är viktiga kompetenser, liksom affärsförståelse och förståelse för bankens verksamhet och behov. Du förutsätts ha en mycket god språkbehandling på svenska och engelska. Vidare värdesätts relevanta erfarenheter från andra börsbolag och inom finanssektorn.

Eget driv, hög integritet och vana av att självständigt leda arbetet framåt är grundförutsättningar. Ditt arbete präglas av förmågan att se både helhet och detaljer. Du gillar sannolikt att arbeta med flera saker parallellt.

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i centrala Stockholm.

Information och ansökan
Handelsbanken samarbetar med Wes Executive Search i denna rekrytering. För mer information vänligen kontakta Agnetha Dahlström på 0709/73 73 70 eller agnetha@wesgroup.se


Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningshandlingar via e-post.
Tänk på att din ansökan inte ska innehålla känsliga personuppgifter, tex. uppgifter om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter eller facktillhörighet.OM HANDELSBANKEN
Handelsbanken bildades 1871. Handelsbankens sätt att driva bank bygger på tilltro och respekt för den enskilda människan, såväl kunder som medarbetare.

I Handelsbanken strävar man efter att förändra och förbättra sig för att vid varje givet ögonblick vara den bästa möjliga banken för sina kunder. Banken skapar värde i varje kundmöte. Handelsbanken vill ge det bästa bankerbjudandet inom finansiering, sparande och rådgivning och ser stora möjligheter att med nöjda kunder ha en fortsatt stark affärsutveckling och lönsam tillväxt till låg risk.

Bankens huvudsakliga marknader är Sverige, Norge och Storbritannien men har även verksamhet i Nederländerna, Luxemburg och USA.