Senior Manager Data & Cloud


Vill du, som senior rådgivare, vara en drivande kraft i Cordials spännande utveckling med att forma och sätta området Data & Cloud i ett strategiskt affärsutvecklingssammanhang hos Cordials kunder?

Kan du identifiera dig med att strategiskt och operativt utveckla och driva Cordials erbjudande och position inom Data & Cloud?

Vill du därtill ingå i en modern, stark företagskultur präglad av höga ambitioner, stort engagemang, nyfikenhet, prestigelöshet och öppenhet?


Med en gedigen plattform, såsom rådgivare och utbildare med 20 års erfarenhet, förstärker nu Cordial sitt område inom Data & Cloud. Under senare år har positioneringen inom Data & Cloud initierats och samarbete med EDM Council har inletts. Cordial söker därför en Senior Manager inom Data & Cloud, vars uppgift är att fullt ut sätta Data & Cloud i en managentrådgivarkontext.

Som Senior Manager med huvudfokus Data & Cloud blir du en efterfrågad rådgivare och expertkompetens hos Cordials kunder. Samtliga Senior Managers har egna försäljningsmål och förväntas ta ett större internt ansvar för erbjudande och metodutveckling, liksom för att utveckla teamet och dess individer. Genom att vara en attraktiv resurs i egenskap av expert och förtroendeingivande rådgivare, kommer du att vara ansvarig för att såväl kunder som Cordial utvecklas.

I det övergripande uppdraget som Senior Manager ingår att inom Data & Cloud:
- Driva utvecklingen av Cordials erbjudande och position.
- Driva försäljning av Cordials erbjudanden.
- Driva rådgivningsprojekt i ledande roller.
- Driva utvecklingen av kunskap internt på Cordial.
- Vara aktiv i rekrytering av rådgivare.
- Vara aktiv i etablering och utveckling av partnerskap.

I rollen förväntas du utveckla och förvalta en erbjudandeportfölj inom Data & Cloud.

Vidare förväntas du utforma 2-3 initiala erbjudanden inom Data & Cloud och testa dem på marknaden, samt utforma en säljplan tillsammans med Cordials Head of Traction och Commercial Manager. Dessutom genomför man Cordial-events inom affärsområdet samt är med som keynote på andra relevanta events.

Mer detaljerat bidrar du till Cordials utveckling genom att ha förutsättningar att hantera följande:
- Den strategiska plattformen, vara insatt, och navigerar självständigt utifrån den.
- Ta egna initiativ och föreslå hur Cordial kan utvecklas.
- Agera ambassadör och representant för Cordial i alla sammanhang.
- Ansvara för ditt försäljningsplaneringsarbete och utveckla andras.

Vad gäller att utveckla värdeerbjudandet bör du i din practice area kunna ansvara för och driva:
- Utveckling av Cordials värdeerbjudande utifrån din practice area.
- Utveckling av utbildningsportföljen.
- Idéer och innehåll av marknadsmaterial och marknadsevent inom metoder och erbjudanden.
- Utveckling av Cordials strukturkapital inom metoder och erbjudanden.
- Utveckling av övriga team inom metoder och erbjudanden.

Vad gäller att utveckla affär och kunder bör du kunna:
- Ansvara för att sälja in dig själv.
- Driva leads inom merförsäljning, dela med dig och diskutera idéer med kollegor.
- Förstå och argumentera för hur Cordial lyckas ändra spelregler för transformation.
- Bygga relation med personer hos kunden utanför projektet.
- Självständigt ta fram offerter.
- Stolt lyfta fram Cordials unika förmåga att genomföra transformation.

Vad gäller att utveckla team och individer bör du kunna:
- Sprida relevanta kunskaper till medarbetare på Cordial.
- Delegera och skapa förutsättningar för utveckling.
- Ta en ledande roll både internt och externt i din practice area.
- Vara delaktig i rekrytering av medarbetare.

Vad gäller leverans bör du kunna:
- Ansvara för egen beläggning genom att vara en externt attraktiv resurs såsom expert och förtroendeingivande rådgivare.
- Driva projekt framåt och säkerställa att de levererar tidig kundnytta enligt överenskomna förväntningar.
- Driva projekt så att de uppfyller Cordials leverans och lönsamhetsmål.
- Utifrån Cordials ramverk utforma och driva större projekt och/eller program samt skapa förutsättningar för att uppnå målen i alla delar av projektet/programmet.
- Presentera en väl genomarbetad tanke på hur kunden ska ta arbetet vidare samt ha förmåga att leda kunden i riktningen.
- Förstå kundens verksamhet och bransch samt faktorer som påverkar kundens affär.
- Leda kundens projektmedlemmar inom Practice Areas.
- Planera, designa och leda workshops som en del av Cordials leverans.
- Bemästra ett eller flera områden inom Cordials Practice Areas.


PROFIL, BAKGRUND OCH PERSONLIGA EGENSKAPER

Till rollen som Senior Manager inom Data & Cloud på Cordial söker vi dig som har 8-10 års erfarenhet från ledande roller inom utformning och implementation av Data & Cloud lösningar. Du är troligen ingenjör, data- eller systemvetare eller Certified Data Scientist med konsulterfarenhet och djup kompetens inom Data & Cloud.

Dessutom bör du ha hands-on erfarenhet av implementering av Data & Cloud lösningar och god vilja att utvecklas som affärsutvecklare och managementrådgivare med Data & Cloud som möjliggörare.

För att lyckas i rollen har du en stark drivkraft och en stor portion ödmjukhet. Du är en nyfiken, prestigelös, engagerad och pragmatisk lagspelare, som trivs bäst i en platt organisation. Därtill är du både analytisk och strategisk, självgående i din laganda, mål- och resultatinriktad samt kommunikativ.

Som en lagspelare i Cordials team har du en aktiv roll i utvecklingen av bolagets kunder, av dig själv och av Cordial. Du bjuds in till ett högpresterande och professionellt lag, bestående av starkt lysande stjärnor som spelar och vinner tillsammans. Cordial är ett företag där varje individ räknas. Insikten att företaget inte blir bättre än kollegorna i teamet är tydlig. På Cordial ges möjlighet att vara med att påverka och bidra. På Cordial är det lätt att trivas.


ÖVRIGT

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Cordials trivsamma kontor på Sveavägen vid Hötorget centralt i Stockholm.

Cordial samarbetar med Wes i denna rekrytering.

För mer information och frågor om rollen är du välkommen att kontakta Wes Seniorkonsult Eva Winberg Tydén, 070 424 51 10 eller eva@wesgroup.se.Cordial - The Business Transformation Company.

Sedan 2001 har Cordial hjälpt fler än 400 företag att nå sina mål genom att framgångsrikt navigera i komplexa affärssammanhang och tackla sina tuffaste utmaningar. Företag, organisationer och individer, både nationellt och internationellt, har stöttats i att framgångsrikt utveckla sina verksamheter och sig själva.

Cordial hjälper sina kunder genom hela utvecklingsresan, från strategiformulering till operativ implementering i verksamheten. Såsom den ledande managementrådgivaren, utbildaren och arbetsgivaren inom affärsutveckling och affärstransformation, skapar Cordial en säker väg till framgångsrik utveckling och omvandling för sina kunder, genom att överbrygga klyftan mellan strategi, struktur och kultur.

Cordial har idag drygt 40 anställda som bidrar till bolagets starka, positiva och väl förankrade företagskultur, som karaktäriseras av höga ambitioner, engagemang, nyfikenhet, prestigelöshet och öppenhet.