HR Direktör


Är du erfaren inom HR och brinner för de breda samhällsfrågorna? Ta chansen att vara med på Lunds spännande resa!

PLACERING
Lund - Kommunkontoret

ÖVERGRIPANDE UPPDRAGSBESKRIVNING
HR-direktören har det övergripande ansvaret att leda, utveckla och samordna samtliga kommunövergripande HR frågor och arbetsgivarfrågor. HR-direktören verkar i en matrisorganisation och för att lyckas i uppdraget ställs höga krav på samarbete och samverkan med samtliga förvaltningar, de fackliga organisationerna samt att interagera med styrande politiker.

Det pågår ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete inom HR- och arbetsgivarområdet med syfte att utveckla organisationen som attraktiv arbetsgivare, vilket ställer krav på HR-direktören att ha drivkraft och utvecklingsfokus i frågor som till exempel ledarskap, kompetensförsörjning, lönebildning och likabehandling. På samma sätt är utvecklingen av basprocesser i fokus för att skapa kvalitetssäkrade, effektiva processer som används tvärs över kommunen.

HR-avdelningen ingår i kommunkontoret och består av ca 35 medarbetare. HR-direktören rapporterar direkt till Kommundirektören och ingår i kommunledningsgruppen, kommunkontorets ledningsgrupp samt i kommunens koncernledningsgrupp. Avdelningen är organiserad i en strategisk enhet, en arbetsgivarenhet samt verksamhetsnära HR-partners som arbetar med 8 av 11 förvaltningar. Övriga tre förvaltningar har i dagsläget egna HR avdelningar som inte formellt rapporterar till HR-direktören. HR-avdelningen bistår med konsultativt och administrativt stöd i alla HR-processer för kommunens olika verksamheter på ett sådant sätt att de i sin tur kan utföra sina uppdrag till medborgare med hög kvalitet och på ett effektivt sätt.

Avdelningen arbetar med kommunövergripande personalstrategiska frågor såsom lönebildning, kompetensförsörjning, chefs- och ledarutveckling, arbetsmiljö, mångfald och hälsofrämjande arbete. HR ansvarar också för förhandling, arbetsgivarfrågor (arbetsrätt). Långsiktig kompetensförsörjning är ett fokusområde i Lunds kommun. Som HR-direktör arbetar du strategiskt och långsiktigt så att kommunen stärker sin position som attraktiv arbetsgivare för nuvarande och blivande medarbetare. Särskild vikt läggs också på att utveckla Lunds kommuns ledarskap och medarbetarskap samt hälsa och arbetsmiljö.

Det är också av högsta vikt att blivande HR-direktör både har ett genuint intresse för kommunens kärnuppdrag och ett stort samhällsintresse.

UTMANINGAR
• Säkerställa Lunds kommun som attraktiv arbetsgivare. Vad kännetecknar arbetsgivarvarumärket för Lunds kommun?
• Modernisera och digitalisera. Kontinuerlig översyn och effektivisering av verksamhetens organisation, processer och arbetssätt. Allt för att verksamheten skall utvecklas i takt med medborgarens behov och pågående samhällsutveckling.
• Fortsätta utvecklingen av HR organisationen till att bli än mer verksamhetsnära HR-partners.

KOMPETENS OCH UTBILDNING
Vi söker dig som:
• Har gedigen erfarenhet från en liknande roll i en stor organisation med komplex och personalintensiv verksamhet.
• Har erfarenhet av verksamhets- och processutveckling över organisationsgränser.
• Har erfarenhet från en politiskt styrd verksamhet.
• Har relevant akademisk examen.
• Har genomgått formell ledarskapsutbildning.
• Är både strategisk och operativ.
• Är omvärldsorienterad, har helhetssyn och tar initiativ till övergripande samarbete.
• Har gedigen och framgångsrik erfarenhet av samverkan med fackliga organisationer och har erfarenhet av att hantera en transparent verksamhet som är medialt exponerad.
• Har dokumenterad erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete i en komplex miljö, med förmåga att navigera i en stor matrisorganisation.
• Är relationsskapande med förmåga att få medarbetarna att arbeta mot samma mål.
• Har erfarenhet från att vara chef över chefer.

PERSONLIGA EGENSKAPER
• Förmåga att skapa och upprätthålla trovärdighet såväl internt som externt genom ett tydligt, tillitsstyrt och modigt ledarskap, vilket bland annat innebär att våga utmana organisationen och rådande arbetssätt.
• Mycket bra samarbetsförmåga, lyhörd och kommunikativ.
• Är innovativ, strukturerad och analytisk.
• Är kreativ och nytänkande.
• Prestigelös, inkluderande och uthållig.
• Beslutsför med hög integritet, en förmåga att kunna prioritera, få andra med sig och att ta beslut i svåra frågor.

INFORMATION OCH ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar Lunds kommun med WES och ansvarig konsult är Agnetha Dahlström. För mer information kontakta agnetha@wesgroup.se eller 0709-73 73 70.

Sista ansökningsdag: 19/1 2022.
Lund är Sveriges 12e största kommun och präglas av kunskap, innovation och öppenhet. Staden lockar människor som vill förändra världen. I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för sina 121 000 invånare, företag och för alla som besöker dem.

Lunds kommun ligger i framkant inom hållbarhet och du erbjuds möjlighet att arbeta i en kommun med ett starkt varumärke, förknippat med hög kunskapsutveckling och innovation. Det finns en hög ambitionsnivå från politiken och en bred samsyn, samt engagerade invånare med höga förväntningar.