Chef Liv & Hälsa


Vill du vara en del i något större?

Vi söker en driven och prestigelös ledare till affärsområde Liv & Hälsa som vill vara med och forma en ny roll i en ny organisation. Du har gedigen kompetens inom liv och hälsa, ett intresse för digitalisering, kunskap om regelverk och inte minst ett uttalat intresse att ligga i framkant och leverera resultat.

Du är en erfaren, engagerad och affärsorienterad ledare som kommer få en nyckelroll i arbetet med att vidareutveckla ett framgångsrikt försäkringsbolag där affär, medarbetare och kund står i centrum.BAKGRUND OCH NULÄGE
Länsförsäkringar Södermanland är den självklara aktören på försäkringsmarknaden inom länet. Nyligen trädde en ny organisation i kraft med fokus på ökad affärsmässighet och ökat tempo där nyckelorden är utveckling, innovation, konkurrenskraftig effektivitet och lönsam tillväxt över tid. Vidare är det stort fokus på ökad andel helkunder, Södermanlands mest nöjda kunder, motiverade medarbetare samt att bidra till ett hållbart Södermanland.

Försäkringsbranschen genomgår just nu en stor förändring i form av ökad konkurrens från nischaktörer, ökat behov av digitalisering samt att nya regelverk påverkar verksamheten med syfte att öka kundnyttan. I takt med denna förändring ser man ett behov av en förändrad organisation inom Länsförsäkringar Södermanland. Då marknaden förändras och allt fler kunder vill både köpa och göra sina försäkringsärenden digitalt samtidigt som nischaktörer redan erbjuder och konkurrerar med detta med hög kundnöjdhet är det än mer viktigt att inte tappa styrfart.

För att lyckas med det och även fortsättningsvis kunna vara en lika stark och relevant aktör på den sörmländska marknaden är fokus bland annat att höja nivån och arbeta för att hitta tekniska lösningar som kan underlätta verksamheten, fokusera mer på samverkan samtidigt som man behöver ha ett starkt affärs, kvalitets- och kundfokus i grunden. Vidare behöver man också bygga en stark intern kultur där medarbetarna växer och tillåts ta plats och ansvar i större utsträckning.


ÖVERGRIPANDE UPPDRAGSBESKRIVNING
Som en del i Länsförsäkringar Södermanlands tillväxtresa skall man rekrytera en affärsdriven och resultatorienterad ledare till affärsområdet Liv & Hälsa som tillsammans med organisationen kommer arbeta med att stärka bolagets position på marknaden och säkerställa fortsatt lönsam tillväxt med kvalitet och kundnöjdhet i centrum. Stort fokus kommer också vara att vidareutveckla Livområdet samt att etablera Hälsoområdet tydligare.

För att lyckas med detta behövs en entreprenöriell ledare med stort intresse för Liv och Hälsa som kommer att arbeta från strategisk nivå till operativa frågor för att säkerställa att enheten får rätt fokus och utveckling framöver. Som Chef Liv & Hälsa på Länsförsäkringar Södermanland leder man och utvecklar en grupp som består av fem Livrådgivare. Övriga roller bemannas i dagsläget på olika sätt genom avtal till Länsförsäkringar AB.

Ett viktigt uppdrag för Chef Liv & Hälsa är att leda, utveckla och följa upp affärerna inom Liv & Hälsa. Uppdraget innebär vidare bland annat att samverka med LFAB och övriga i LF-gruppen gällande marknadsanalyser och erbjudandepaketeringar, utveckla och underhålla verksamheten, vara drivande beträffande digitala frågor inom området, följa upp kvalité, regelefterlevnad och effektivitet inom affärsområdet samt rapportera detta till LF Fondliv AB.

Chef Liv & Hälsa sitter i företagsledningen och rapporterar till VD på Länsförsäkringar Södermanland, Lena Högfeldt. Övriga i den nya företagsledningen är Chef Sakförsäkring, Chef Bank, Chef Ekonomi, Chef HR och Chef Verksamhetsutveckling. Företagsledningen består av tre affärsområden och tre stödfunktioner.


VAD LÄNSFÖRSÄKRINGAR SÖDERMANLAND SÖKER
Länsförsäkringar Södermanland söker en person som ser helheten gällande kundnöjdhet, resultat, lönsamhet i segment och erbjudande, som skapar effektivitet i processer, vill öka försäljningsvolymen och marknadsandelarna och som tänker helkund. Detta i kombination med ett stort digitalt fokus och en transparent, inkluderande, modig och möjlighetsorienterad organisationskultur för att tillsammans fortsätta utveckla affären till nästa nivå.

För att lyckas som Chef Liv & Hälsa, på Länsförsäkringar Södermanland kommer samverkan, driv och förmåga att leda i takt med utvecklingen vara avgörande.


ÖVERGRIPANDE ANSVARSOMRÅDEN
- På ett strategiskt och operativt plan fortsätta implementera och vidareutveckla Länsförsäkringar Södermanlands nya organisation och tillväxtstrategi inom området Liv & Hälsa.
- Ett resultatansvar för affärsområdet.
- Leda, utveckla och följa upp affärsområdet Liv & Hälsa.
- Arbeta för fortsatt lönsamhet inom segment och erbjudanden.
- Kontinuerligt utveckla organisationen till att ha effektiva, moderna och professionella processer och rutiner som stöttar tillväxtplanen och affären samt säkerställer kvalitet och kundfokus.
- Bygga långsiktiga relationer gentemot samarbetspartners, kunder, och andra interna och externa intressenter och aktörer både i det egna bolaget och inom Länsförsäkringar AB & dotterbolag samt övriga i LF-gruppen som är avgörande och relevanta för den fortsatta framgången.
- Säkerställa och följa upp kvalitet, regelefterlevnad och effektivitet inom affärsområdet.


PROFIL OCH PERSONLIGA EGENSKAPER

Ledarskap
- Naturlig och ödmjuk ledarprofil med ett tryggt och stabilt ledarskap samt förmåga att kunna delegera, inkludera, engagera och skapa god laganda men samtidigt vara operativ då det behövs.
- Beslutsam i ledarrollen med modet att fatta beslut och visa riktning samt skapa tydlighet i organisationen.
- Förmåga att skapa delaktighet och engagemang i organisationen genom ett öppet och inbjudande ledarskap där medarbetarna tillåts ta ansvar, fatta beslut och vara mer delaktiga.
- En framåtdrivande, självgående och engagerad person med erfarenhet av att leda genom chefer som både kan ställa höga krav och samtidigt inspirera sina medarbetare.
- Prestigelös och jordnära person med ett starkt ”vi-tänk” och respekt för medarbetare och omgivning.

Affärs- och verksamhetsledning
- Strategisk och analytisk stark inom både liv- och hälsoområdet, försäljning och marknad samt ett operativt driv med förmågan att verkställa och exekvera på strategier.
- Mål- och resultatorienterad med ett genuint intresse för affär, affärsutveckling och tillväxt.
- Gedigen förståelse för försäkringsaffären hur alla dess delar fungerar och vad som driver tillväxt och lönsamhet.
- Ett naturligt intresse för omvärldsbevakning.
- En god förmåga att prioritera, hålla högt tempo, se framåt och bekräfta framgångarna.


BAKGRUND OCH ERFARENHET
- Bred erfarenhet av att framgångsrikt ha lett och utvecklat en enhet inom områdena Liv och hälsa med ett starkt fokus på ledarskap, samverkan och digital utveckling.
- Erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete och att implementera.
- Erfarenhet av att driva tillväxt i konkurrensutsatt marknad är en fördel.
- Resultat och intäktsansvar.
- Erfarenhet att leda genom chefer.
- Erfarenhet av tillståndspliktig verksamhet.
- Mycket goda kunskaper i svenska.
- Relevant akademisk utbildning.
- Körkort.


ÖVRIGT
Omfattning:
Heltid, tillsvidareanställning 100 %.

Placeringsort:
Nyköping eller något av Länsförsäkringar Södermanlands övriga kontor.
Möjlighet till distansarbete någon dag i veckan.

Tillträde:
Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

Ansvariga konsulter:
Sara Råsmar, Senior Consultant, sara@wesgroup.se, 072 - 003 60 22
Henrik Alm, Research Manager, henrik@wesgroup.se, 073 - 913 58 271846 lades grunden till dagens Länsförsäkringar Södermanland som i år firar fantastiska 175 år.

Länsförsäkringar Södermanland är ett kundägt, lokalt och självständigt bolag som arbetar för att öka sörmlänningars säkerhet och trygghet samt att medverka till ett hållbart liv. Bolagets huvudkontor finns i Nyköping med ytterligare kontor i Eskilstuna, Katrineholm och Strängnäs.

Länsförsäkringar Södermanland är en del i en rikstäckande grupp av 23 självständiga och lokala försäkringsbolag, som har en stark förankring i sin bygd. I administrativa och tekniska frågor samarbetar bolagen genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar har bank, försäkringsbolag och fastighetsförmedling och erbjuder produkter och tjänster inom områdena Betala, Spara, Låna, Försäkra samt Fastighetsförmedling.