Administrativ Chef - Gymnasieskolan Vipan


Är du en engagerad och strukturerad ledare som tillsammans med ett dedikerat team vill ansvara för gymnasieskolan Vipans servicefunktioner och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling?


Lunds Kommun skapar framtiden, med kunskap, innovation och öppenhet, tänker stort, visa handlingskraft och låter nya idéer växa. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Om Rollen
Som administrativ chef på Vipan ansvarar du för primärt för ekonomi och lokaler men även för inköp, systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskydd och administrativa rutiner och processer. Rollen innebär ansvar och arbetsledning för skolans servicefunktioner, dess administrativ personal och servicepersonal. Det administrativa teamet består av 13 dedikerade medarbetare. Din närmaste chef är skolans rektor.

I rollen ingår även att, tillsammans med rektor och biträdande rektorer i ledningsgruppen, bidra till Vipans utveckling. Du kommer även att ingå i nätverk med andra administrativa chefer.

Om kravprofilen
Vi söker en trygg och engagerande ledare, som målmedvetet vill vidareutveckla verksamheten på ett strukturerat och resurseffektivt sätt.

Vi söker dig som är både innovativ och strukturerad, samt har en holistisk helhetssyn som gör att du kan manövrera i en dynamisk miljö och verksamhet under ständig utveckling. Du som kan bidra till verksamhetens framåtskridande, och till dess ledningsgrupp.

Vidare har du en god samarbetsförmåga, är bra på att bygga relationer samt att kommunicera och ge feedback. Ditt ledarskap är modigt, inspirerar till engagemang, tillför energi och skapar lust i arbetet.

Du har intresse för ungdomar. Eleverna och deras lärande står i självklart fokus på skolan. Viljan att interagera med eleverna och få dem att känna sig delaktig är tydlig på Vipan.

För att lyckas som Administrativ Chef behöver du ha:

• Universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot ekonomi.

• Ca 5 års arbetslivserfarenhet, delvis i ledande befattning.

• Arbetat med ekonomi (såsom budget, uppföljning, bokslut, ekonomiska analyser).

• Förmåga att strukturera samt skapa processer och rutiner utifrån olika arbetsflöden.

• Förmåga att prioritera, fatta beslut och genom god pedagogik få andra med sig.

• Arbetat med fastighetsfrågor såsom utveckling av lokaler, utrustningsfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete samt systematiskt brandskyddsarbete.

• God förståelse för den politiska processen, liksom förmåga att inspirera, samverka och navigera i en organisation som är politisk styrd.

För dig som blir den nya spindeln i nätet erbjuder Vipan ett mycket stimulerande, varierande och spännande arbete i en dynamisk miljö, med goda möjligheter att påverka och utveckla, liksom utvecklas. Vipan genomsyras av det stora engagemang som både ledningsgrupp, biträdande rektorer, lärare och andra medarbetare har i sitt arbete. Eleverna ger dessutom enormt mycket energi.

Vipans verksamhet gör en insats för både individer och samhälle. Både arbete och engagemang gör stor skillnad, inte minst i elevernas framtid.

Övrigt
Tjänsten är tillsvidareanställning med huvudsaklig placering i Lund.
Intervjuer sker löpande, varför vi gärna tar emot din ansökan snarast möjligt!

För mer information om rollen är du välkommen att kontakta Seniorkonsult Eva Winberg Tydén på 070 424 51 10 eller eva@wesgroup.se.

Om Vipan

Utbildningsförvaltningen arbetar med gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet i Lunds kommun. Vipan är en av Lunds fem kommunala gymnasieskolor.

På Vipan är verksamheten varierad med många olika förutsättningar och behov kopplade till utbildningarna och till eleverna. Varje elevs personliga utveckling är viktig för Vipan, vars arbete rustar för framtiden och ger varje elev möjlighet att nå sin fulla potential.

Det finns en tydlig bredd i verksamheten liksom i den aktuella rollen, samt hos personal och elever. En utmaning i verksamheten är att leda medarbetare i utveckling så att målen samverkar med flexibiliteten inför att verksamheten är djupt diversifierad.

På Vipan studerar 1.250 elever och verkar 280 anställda. Ett av skolans övergripande mål är att såväl personal som elever ska känna delaktighet i allt som rör verksamheten.

Gymnasieskolan har 15 olika program med 30 olika yrkesutgångar.

Vipan har en god omvärldsbevakning och anpassar verksamhetens innehåll och form till nya krav. Ny forskning anammas och bidrar till verksamhetens utveckling. Vipan är en lärande skola där all kunskap och kompetens tas tillvara.

Vipans fokusområden är Individ - Kunskap - Omvärld.