Chef Affärsområde Sakförsäkring


Vill du vara en del i något större? - Vi söker en driven och prestigelös ledare med förmåga att se den stora bilden och som vill vara med och forma en ny roll i en ny organisation.

Du har bred kompetens inom försäkring, ett intresse för digitalisering, kunskap om regelverk och inte minst ett uttalat intresse att ligga i framkant.

Du är en erfaren, engagerad och affärsorienterad ledare som kommer få en nyckelroll i arbetet med att vidareutveckla ett framgångsrikt försäkringsbolag där affär, medarbetare och kund står i centrum.Försäkringsbranschen genomgår just nu en stor förändring i form av ökad konkurrens från nischaktörer, ökat behov av digitalisering samt att nya regelverk påverkar verksamheten med syfte att öka kundnyttan. I takt med denna förändring ser man ett behov av en förändrad organisation inom Länsförsäkringar Södermanland.

Då marknaden förändras och allt fler kunder vill både köpa och göra sina försäkringsärenden digitalt samtidigt som nischaktörer redan erbjuder och konkurrerar med detta med hög kundnöjdhet är det än mer viktigt att inte tappa styrfart. För att fortsätta bygga tillväxt och kunna göra denna strategiska förflyttning inrättas en helt ny organisation där företag, privat och skador samlas under ett tak.

Som nästa steg i Länsförsäkringar Södermanlands tillväxtresa skall man rekrytera en affärsdriven och resultatorienterad ledare till affärsområdet Sakförsäkring som tillsammans med organisationen kommer arbeta med att stärka bolagets position på marknaden och säkerställa fortsatt lönsam tillväxt med kvalitet och kundnöjdhet i centrum.

Som Chef Sakförsäkring på Länsförsäkringar Södermanland leder man och utvecklar en grupp som idag består av omkring 90 medarbetare. I Chef Sakförsäkrings ledningsgrupp finns sju st. gruppchefer: Affär & Marknad, Rådgivning Företag, Rådgivning Privat, Affärsstöd, Skador Företag, Skador Privat och Skador Motor.

Chef Sakförsäkring sitter i företagsledningen och rapporterar till VD på Länsförsäkringar Södermanland, Lena Högfeldt. Övriga i den nya företagsledningen är Chef Bank, Chef Liv & Hälsa, Chef Ekonomi, Chef HR och Chef Verksamhetsutveckling. Företagsledningen består av tre affärsområden och tre stödfunktioner.


ÖVERGRIPANDE ANSVARSOMRÅDEN

- På ett strategiskt och operativt plan implementera och vidareutveckla Länsförsäkringar Södermanlands nya organisation och tillväxtstrategi.

- Resultatansvar för affärsområdet.

- Leda, utveckla och följa upp sakförsäkringsaffären.

- Arbeta för fortsatt lönsamhet inom segment och erbjudanden.

- Kontinuerligt utveckla organisationen till att ha effektiva, moderna och professionella processer och rutiner som stöttar tillväxtplanen och affären samt säkerställer kvalitet och kundfokus.

- Bygga långsiktiga relationer gentemot samarbetspartners, kunder, och andra interna och externa intressenter och aktörer både i det egna bolaget och inom Länsförsäkringar AB & dotterbolag samt övriga i LF-gruppen som är avgörande och relevanta för den fortsatta framgången.

- Säkerställa och följa upp kvalitet, regelefterlevnad och effektivitet inom affärsområdet.


PROFIL OCH PERSONLIGA EGENSKAPER

Ledarskap

- Naturlig och ödmjuk ledarprofil med ett tryggt och stabilt ledarskap samt förmåga att kunna delegera, inkludera, engagera och skapa god laganda.

- Beslutsam i ledarrollen med modet att fatta beslut och visa riktning samt skapa tydlighet i organisationen.

- Förmåga att skapa delaktighet och engagemang i organisationen genom ett öppet och inbjudande ledarskap där medarbetarna tillåts ta ansvar, fatta beslut och vara mer delaktiga.

- En framåtdrivande, självgående och engagerad person med erfarenhet av att leda genom chefer som både kan ställa höga krav och samtidigt inspirera sina medarbetare.

- Prestigelös och jordnära person med ett starkt ”vi-tänk” och respekt för medarbetare och omgivning.

Affärs- och verksamhetsledning

- Strategisk och analytisk stark inom både sakförsäkring, skador, försäljning och marknad men samtidigt ha ett operativt driv med förmågan att verkställa och exekvera på strategier.

- Mål- och resultatorienterad med ett genuint intresse för affär, affärsutveckling och tillväxt samt förmåga att se nya möjligheter för Länsförsäkringar Södermanland.

- Gedigen förståelse för försäkringsaffären och skadeverksamhet samt hur alla dess delar fungerar och vad som driver tillväxt och lönsamhet.

- Ett naturligt intresse för omvärldsbevakning.

- En god förmåga att prioritera, hålla högt tempo, se framåt och bekräfta framgångarna.


BAKGRUND OCH ERFARENHET

- Flerårig erfarenhet av att framgångsrikt ha lett och utvecklat en enhet inom sakförsäkringsbranschen med ett starkt fokus på ledarskap, samverkan och digital utveckling.

- Erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete och att implementera.

- Erfarenhet av att driva tillväxt i konkurrensutsatt marknad är en fördel.

- Resultat och intäktsansvar.

- Större ledarskapserfarenhet och erfarenhet av att leda genom chefer.

- Erfarenhet av tillståndspliktig verksamhet.

- Mycket goda kunskaper i svenska.

- Relevant akademisk utbildning.

- Körkort.


ÖVRIGT

Placeringsort:
Nyköping (möjlighet till distansarbete ett par dagar i veckan)

Ansvarig konsult:
Sara Råsmar, Seniorkonsult, sara@wesgroup.se, 072 - 003 60 22

Urvalsarbetet inleds i början/mitten av augusti.
1846 lades grunden till dagens Länsförsäkringar Södermanland som i år firar fantastiska 175 år.

Länsförsäkringar Södermanland är ett kundägt, lokalt och självständigt bolag som arbetar för att öka sörmlänningars säkerhet och trygghet samt att medverka till ett hållbart liv. Bolagets huvudkontor finns i Nyköping med ytterligare kontor i Eskilstuna, Katrineholm och Strängnäs.

Länsförsäkringar Södermanland är en del i en rikstäckande grupp av 23 självständiga och lokala försäkringsbolag, som har en stark förankring i sin bygd. I administrativa och tekniska frågor samarbetar bolagen genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar har bank, försäkringsbolag och fastighetsförmedling och erbjuder produkter och tjänster inom områdena Betala, Spara, Låna, Försäkra samt Fastighetsförmedling.