Bibliotekschef


Är du en erfaren och engagerad förändringsledare som brinner för bibliotek som mötesplats, som vill arbeta med att skapa möjligheter till ett rikt kultur- och fritidsliv? Ta chansen att vara med på Lunds spännande resa!


Din roll

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för verksamheten inom områdena bibliotek, fritid, idrott och kultur. Förvaltningen har 350 medarbetare.

Bibliotekschefen rapporterar till Kultur- och fritidsdirektören Mårten Hafström. Bibliotekschefen ingår i förvaltningsledningen och ansvarar för en verksamhet med fyra enhetschefer (stadsbibliotek, digitalt & rörligt, gemensamma resurser, stadsdelsbibliotek) och 70 medarbetare samt fyra strategiska tvärgrupper.

Det övergripande uppdraget för bibliotekschefen är att leda och vidareutveckla biblioteksverksamheten till att vara en attraktiv och modern mötesplats som värnar om det demokratiska samhället och tilltalar och inkluderar alla medborgare idag och i framtiden. Bibliotekschefen ska på ett proaktivt och lyhört sätt leda biblioteksverksamheten med medborgarens behov i fokus. Visionen med tillhörande handlingsplan och rimliga tidsmål bör vara väl förankrad hos de förtroendevalda.

Det är viktigt att digitalisera, samordna och effektivisera där det är möjligt inom kultur- och fritidsförvaltningen. Bibliotekschefen förväntas arbeta nära sina kollegor inom kultur, idrott och fritid samt samverka med andra förvaltningar när så behövs. Det är väsentligt att kontinuerligt omvärldsbevaka och föra in nya idéer på ett proaktivt sätt, i syfte att utveckla verksamheten och se till att resurserna används effektivt för att skapa god kvalitet och framåtanda. Samverkan i större utsträckning förväntas också ske med andra aktörer som tex universitetet.

Inom bibliotekssektorn finns många intressenter och en viktig uppgift i rollen är att se till att samtliga aktörer ser verksamheten som en drivande, samordnande och stödjande funktion. Det är av högsta vikt att på olika sätt uppmuntra de initiativ som kommer utifrån.

Bibliotekschefens uppgift är att bidra till att kultur- och fritidsförvaltningen som helhet utvecklas genom att inta ett aktivt och framåtlutat förhållningssätt till arbetet i förvaltningsledningsgruppen.

Vi söker dig som har

• Gedigen förståelse för biblioteksverksamhet samt erfarenhet av området.
• Tidigare chefserfarenhet från arbete i en komplex politiskt styrd organisation och god förståelse för den politiska processen.
• Erfarenhet och kunskap av att leda förändringsarbete med starkt fokus på ett inkluderande ledarskap, medarbetare, kultur och digitalisering.
• Erfarenhet att vara chef över chefer.
• Förmåga att skapa och upprätthålla trovärdighet såväl internt som externt genom ett tydligt, tillitsstyrt och modigt ledarskap, vilket bland annat innebär att våga utmana organisationen och rådande arbetssätt.
• Högskoleexamen
• Ledarutbildning
• Flytande på svenska och engelska

Vi vill ha din ansökan senast 13 maj 2021.

För eventuella frågor eller för att inleda en dialog; kontakta Agnetha Dahlström, agnetha@wesgroup.se.Lund är Sveriges 12e största kommun och präglas av kunskap, innovation och öppenhet. Staden lockar människor som vill förändra världen. I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för sina 121 000 invånare, företag och för alla som besöker dem.

Lunds Kommun ligger i framkant inom hållbarhet och du erbjuds möjlighet att arbeta i en kommun med ett starkt varumärke, förknippat med hög kunskapsutveckling och innovation. Det finns en hög ambitionsnivå från politiken och en bred samsyn, samt engagerade invånare med höga förväntningar.