Denna tjänst är redan tillsatt


Category Manager


Är du en resultatorienterad affärsutvecklare som har förmågan att driva komplex förändring och samtidigt coacha ett team? Vi söker nu en riktigt vass kategorichef som vill vara med och utveckla Swedbanks inköpsorganisation – med visionen att bli den bästa i finansbranschen.


Om rollen
Inköp är ett prioriterat och strategiskt område för Swedbank och organisationen genomgår nu en transformation för att effektivisera, förbättra och utveckla sig i linje med Swedbank övergripande mål. Du blir del av inköpsorganisationens ledningsgrupp och därmed viktig för Swedbanks mål att skapa kontinuerlig tillväxt genom affärsdrivna och värdegenererande inköp. Du kommer att vara övergripande ansvarig för underkategorierna inom områdena för IT & Telecom och Banking services & infrastructure, och äga hela kostnadsportföljen för de externa kostnaderna i de områdena. Du kommer att arbeta mitt i alla de nya satsningar som banken gör som del av den pågående digitaliseringen av finansindustrin (där nya möjligheter öppnas upp inom t.ex. Big Data, AI och robotisering). Du kommer ansvara för att skapa en välfungerande kategoriplan och att coacha de strategiska inköpare som arbetar inom området.

Swedbanks värdeord är enkel, öppen och omtänksam och det är en kultur som också genomsyrar inköpsorganisationen.

Viktiga ansvarsområden
• Coacha och utveckla de strategiska inköpare som arbetar inom ditt område med fullt personalansvar.
• Utveckla och följ upp en övergripande kategoriplan och sammankalla och stäm av planen löpande i kategori-råden tillsammans med CPO.
• Agera strategisk inköpare för ett mindre antal underkategorier (driva och implementera egna kategori-specifika optimeringsprojekt)
• Stötta utvecklingen av Inköpsorganisationen på Swedbank och aktivt delta i och driva olika typer av utvecklingsinitiativ inom inköp.

Dina personliga egenskaper
Som kategorichef inom Group Procurement så har du ett ledarskap som kan engagera medarbetare, leverantörer och intressenter mot ett gemensamt mål. Du är driven att utveckla och leverera affärsmöjligheter för Swedbank och du är självgående, rak och tydlig. Du använder kvantitativ analys för problemlösning och du kan strukturera stora mängder data på ett effektivt sätt. Då rollen är väldigt synlig inom organisationen behöver du ha hög kommunikationsförmåga och vara bra på att samarbeta och leda. För att trivas hos oss är du samtidigt prestigelös, ödmjuk och hjälpsam. 

Din bakgrund
• Civilingenjör/civilekonom med mycket goda akademiska meriter
• Du har jobbat som managementkonsult i mer än 5 år och har erfarenhet som affärsutvecklare
• Du har erfarenhet av att genomföra lyckade initiativ för inköpsoptimering eller
erfarenhet av att driva och inhämta värde från andra typer av processeffektiviseringar
• Du har arbetat kundnära och med transformationer i stora bolag
• Vi ser gärna att du har tidigare kunskap inom inköp och inköpsprocesser
• Du har kanske även erfarenhet av kravställning och upphandling av IT-system
• Flytande i engelska och svenska i både tal och skrift krävs för rollen
• Du har goda kunskaper inom MS Office, speciellt Excel

Några ord från Henrik Liljeblad, CPO:
Om du tycker om affärer och föredrar att arbeta analytiskt och faktabaserat, då kommer den transformation som Group Procurement nu genomgår kunna vara din mest spännande utmaning! I vårt team arbetar vi enligt tydliga strukturer som stödjer innovativt tänkande, samarbete och en hög, mätbar effekt av leveransprojekten.

I vår leverans säkrar vi att vi arbetar som ett team och får ut den bästa effekten av gruppen som helhet. Jag ser mitt huvudmål som ledare att stötta gruppens medlemmar att lyckas och få genomslag i sina roller. För att uppnå detta, föredrar jag en coachande och närvarande ledarstil där ömsesidig återkoppling är en nyckelfaktor, kombinerat med tydliga och mätbara mål.

Som chef anses jag vanligtvis vara engagerad, tydlig och responsiv men också med stort fokus på resultat och på hög kvalité i leveransen.

Vad Swedbank erbjuder dig
Rollen är strategiskt viktig då Inköp är en prioriterad del i Swedbanks pågående och framtida förbättringsarbete. Här får du möjlighet att göra stor skillnad i att utveckla, förbättra och effektivisera inköpsorganisationen. Rollen ger god inblick i bankens arbete, processer och mål och ger därmed en god grund för att kunna fortsätta växa inom organisationen. 

Övrigt
Rollen är placerad i Stockholm. Tjänsten är en tillsvidaretjänst med start så snart som möjligt.

För mer information om den här rollen, kontakta Monika Martinsson, telefon 0702 – 24 53 16 eller via mail monika@womenexecutivesearch.se

Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt. (Sök via knappen till vänster).


Om Swedbank
Swedbank är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Vi är en inkluderande bank med 7,3 miljoner privatkunder och 650 000 företags- och organisationskunder.

Det gör oss till Sveriges största bank till antalet kunder och ger oss en ledande ställning även i våra övriga hemmamarknader Estland, Lettland och Litauen. Som en stor bank är vi en väsentlig del i det finansiella systemet och spelar en viktig roll i de lokala samhällen där vi verkar. Vi har ett djupt engagemang i att bidra till en sund och hållbar finansiell utveckling både för våra kunder, våra ägare och för samhället i stort.

Vi arbetar hårt på att utveckla långa och nära relationer med våra kunder. Swedbank har därför ett omfattande kontorsnät och väl utvecklade telefon-, internet- och mobiltjänster. Våra kunder ska alltid vara trygga i att de råd vi ger utgår från kundens bästa och inte bara från våra produkter. När vi utvecklar våra produkter och tjänster är målet att skapa det som är långsiktigt bra för kunderna och därmed även för oss.

Medarbetarna i Swedbank står bakom värderingarna att vi ska vara enkla, öppna och omtänksamma. I vardagen betyder det bland annat att våra tjänster och råd ska vara begripliga för envar och att vi håller vad vi lovar.

Swedbank ska ha en robust balansräkning som klarar konjunktursvängningar. Att bedöma och hantera risk är en del av vår vardag. Vi uppnår en god riskspridning genom att ha en bred kundbas av privatpersoner och företag från många olika branscher och genom en uthållig balans mellan in- och utlåning på våra hemmamarknader.

För mer information om Swedbank, besök: http://www.swedbank.se