Denna tjänst är redan tillsatt


VD till UC Marknadsinformation

Är du en resultatdriven och affärsmässig ledare med förmåga att skapa tillväxt i en organisation? Vi söker nu en driven VD till UC Marknadsinformation.

UC Marknadsinformation är ett helägt dotterbolag inom UC-koncernen som erbjuder sina kunder kreativa lösningar och tjänster inom komplex kundinformation och kundsegmentering. Bolaget har haft en stark tillväxt de senaste åren och står redo för en spännande fortsatt expansion med fokus på att vidareutveckla sin affär ytterligare. Målet är att driva en dynamisk tillväxt framåt och skala upp den befintliga verksamheten på ett lönsamhetsorienterat sätt.

Vi söker därför en tillväxtorienterad VD som kommer ha det huvudsakliga ansvaret för att leda och utveckla företaget framåt. Den nya Vd:n förväntas ha förmåga att ha ett övergripande helikopterperspektiv på verksamheten där ledarskap, lönsamhetsfokus och tillväxt är avgörande fokusområden.

Uppdragsbeskrivning

Som VD på UC Marknadsinformation kommer du att ansvara för att vidareutveckla och modernisera produkt- och tjänsteutbudet till en alltmer digitaliserad omvärld och fortsätta utveckla bolaget till en lösningsorienterad partner som hjälper sina kunder med kreativa tjänster inom marknadsinformation och marknadsbearbetning. Att befästa en långsiktig position som en av de två största på den svenska marknaden är det självklara målet och drivkraften hos den nya Vd:n

För att lyckas med detta behöver du som VD vara en skicklig och affärsmässig ledare med stor kunskap i att vidareutveckla affärer med fokus på att skapa tillväxt i en organisation. Du måste ha förmågan att se den strategiska helheten samtidigt som du på ett prestigelöst sätt kan kavla upp ärmarna och arbeta med det operativa genomförandet.

Det är viktigt att du har stor erfarenhet av komplex tjänsteförsäljning samt förmåga att genomdriva stora affärer med uppdragsgivare och kunder på ledningsnivå. Som VD ansvarar du för att befintliga tjänster håller hög kvalitet samtidigt som du har ett ansvar för att utveckla nya idéer och tjänster.

Du är dessutom en erfaren och stark ledare som har förmåga att entusiasmera och utveckla starka team. Det är också viktigt att du är en bra relationbyggare med förmåga att på ett smidigt sätt navigera såväl internt inom organisationen som med kunder och andra externa aktörer.

Som VD har du personalansvar för två direktrapporterande chefer, en försäljningschef samt en produkt/ produktionschef samt ledningsansvar för ett team på ca 20 personer. Du ingår i koncernledningen och rapporterar till UCs Koncernchef.


Övergripande huvudansvar för ny VD

• Ansvarig för företagets övergripande affärsplan, inklusive budget och resultat.
• Ansvarig för att säkerställa lönsamhet i affärerna och bolaget samt att skapa tillväxt.
• Leda och vidareutveckla organisationen samt medarbetarna.
• Ansvarig för att paketera och vidareutveckla produkter och säkerställa lönsamhet.

Profil och personliga egenskaper

• Affärsorienterad, försäljningsdriven samt kundfokuserad.
• Initiativrik och entreprenöriellt lagd med förmåga att se nya möjligheter.
• Naturlig ledare med förmåga att entusiasmera och utveckla team.
• Utåtriktad och kommunikativ med stor förmåga att kunna presentera information för olika mottagare och få genomslag för sina budskap.
• Förändringsbenägen som utmanas av att arbeta i en snabbväxande koncern.
• Förmåga att självständigt kunna ta fram och driva aktiviteter mot egna mål på kort och lång sikt.
• Handlingskraftig med förmåga att fatta beslut och förmåga att alltid göra saker lite bättre.
• Lojal, prestigelös, och ansvarsfull
• Tålmodig och uthållig.
• Strategisk och operativ.
• En hög affärs- och IT-kompetens.

Bakgrund och erfarenhet

• Erfarenhet av att leda en verksamhet som affärsområdeschef eller VD
• Dokumenterad förmåga att strategiskt utveckla en verksamhet och affärer.
• Dokumenterade goda ledaregenskaper.
• Erfarenhet av resultatansvar- och budgetansvar.
• Gedigen erfarenhet av komplex tjänsteförsäljning och dokumenterade goda säljresultat.
• Erfarenhet av både B2B och B2B2C inom marknadsinformation eller liknande närliggande bransch.
• Erfarenhet av ”market automation” och big data.
• Behärska svenska och engelska flytande i såväl tal som skrift.
• Beställarerfarenhet vad gäller IT-utveckling, IT-förvaltning och IT-drift
• Behärska Office programvaror

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningen påbörjas så snart som möjlig med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
 
 
 
 

UC AB är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. I koncernen ingår även dotterbolagen UC allabolag AB, UC Affärsfakta AB, UC Marknadsinformation AB och UC Bostadsvärdering AB. UC ägs av de svenska affärsbankerna och våra cirka 300 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar brinner vi för att hjälpa våra kunder att fatta säkra affärsbeslut och utveckla lönsamma kundrelationer. Idag används UC:s tjänster av såväl små som stora företag inom många olika branscher, offentlig sektor samt av privatpersoner. Vår vision innebär att vara delaktiga i alla de affärsbeslut som fattas på den nordiska marknaden.

För mer information om den här rollen, kontakta Nusin Cilgin, 0709816744.