Välkommen till Wes

Genom att registrera dig hos oss kan du enkelt och snabbt anmäla dig som sökande till våra aktuella rekryteringar. Du kan även lägga in dina uppgifter i väntan på att rätt tjänst dyker upp. Ditt CV blir då sökbar för oss. Du kan sedan på egen hand löpande uppdatera dina uppgifter.

Självklart behandlas all information konfidentiellt och enligt gällande lagstiftning. Ingen information kommer att delges våra uppdragsgivare eller andra utomstående utan ditt godkännande.

Vi vet att din tid är dyrbar. Därför har vi har försökt begränsa mängden nödvändig information till minsta möjliga. Tänk dock på att ju mer du delger oss om din karriärhistorik, desto större sannolikhet är det att du blir kontaktad för rätt typ av spännande utmaningar.

Registrering

För att kunna söka en aktuell befattning eller anmäla intresse för en ny befattning måste Du först registrera Dig.

Du kan också registrera dig eller logga in via ditt linkedin konto. Om du väljer detta kommer vi hämta dina uppgifter från LinkedIn.

Registrera Logga in via LinkedIn

Inloggning

Om du har registrerat dig loggar du in här.